ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ทัศนะ​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล

สุขภาพ

สุขภาพ

พระเจ้า​สนใจ​วิธี​ดู​แล​สุขภาพ​ของ​เรา​ไหม?

“อย่า​มั่วสุม​กับ​นัก​เสพ​เหล้า​องุ่น; หรือ​กับ​คน​กิน​เนื้อ​เติบ.”—สุภาษิต 23:20

ทำไม​คุณ​ควร​สนใจ​เรื่อง​นี้?

คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ใช่​ตำรา​แพทย์​และ​ไม่​ได้​มี​กฎ​ควบคุม​ความ​ประพฤติ​ทุก​อย่าง​ของ​มนุษย์. ถึง​กระนั้น คุณ​จะ​ได้​รับ​ประโยชน์​ถ้า​คุณ​เข้าใจ​ทัศนะ​ของ​พระเจ้า​ใน​เรื่อง​สุขภาพ​ที่​กล่าว​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล.

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​อย่าง​ไร?

มี​ข้อ​ความ​มาก​มาย​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ช่วย​ให้​เรา​เข้าใจ​ว่า​พระเจ้า​ทรง​รู้สึก​อย่าง​ไร​เกี่ยว​กับ​วิธี​ที่​เรา​ดู​แล​สุขภาพ. ตัว​อย่าง​เช่น คัมภีร์​ไบเบิล​ตำหนิ​การ​กิน​หรือ​ดื่ม​มาก​เกิน​ไป​ซึ่ง​มี​ผล​เสีย​ต่อ​สุขภาพ. (สุภาษิต 23:20) ประมวล​กฎหมาย​ที่​พระเจ้า​ประทาน​แก่​ชาว​อิสราเอล​โบราณ​มี​มาตรการ​ต่าง ๆ ที่​ช่วย​ควบคุม​การ​แพร่​ระบาด​ของ​โรค และ​ใน​บาง​กรณี​ถึง​กับ​ป้องกัน​โรค​ด้วย​ซ้ำ. นอก​จาก​นี้ ยัง​มี​กฎหมาย​บาง​ข้อ​ที่​ช่วย​ป้องกัน​การ​เกิด​อุบัติเหตุ​ซึ่ง​อาจ​ทำ​ให้​ร่าง​กาย​บาดเจ็บ. (พระ​บัญญัติ 22:8) เห็น​ได้​ชัด​ว่า คัมภีร์​ไบเบิล​สนับสนุน​ให้​เรา​ดู​แล​ร่าง​กาย​ของ​เรา​และ​ใช้​วิธี​ที่​เหมาะ​สม​ใน​การ​รักษา​สุขภาพ.

 คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ไหม​ว่า​ทำไม​เรา​จึง​เจ็บ​ป่วย?

“บาป​เข้า​มา​ใน​โลก​เพราะ​คน​คน​เดียว​และ​ความ​ตาย​เกิด​ขึ้น​เพราะ​บาป​นั้น.”—โรม 5:12

คน​ทั่ว​ไป​คิด​อย่าง​ไร?

หลาย​คน​เชื่อ​ว่า​ความ​เจ็บ​ป่วย​เป็น​เพียง​ความ​ผิด​พลาด​ที่​เกิด​ขึ้น​โดย​บังเอิญ​ใน​กระบวนการ​วิวัฒนาการ​ของ​มนุษย์. บาง​คน​คิด​ว่า​ต้น​เหตุ​ของ​ปัญหา​สุขภาพ​เกิด​จาก​อำนาจ​ลึกลับ เช่น ภูตผี​ปิศาจ.

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​อย่าง​ไร?

คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​เรา​เจ็บ​ป่วย​เพราะ​อาดาม​และ​ฮาวา​มนุษย์​คู่​แรก​กบฏ​ต่อ​พระเจ้า. (โรม 5:12) ก่อน​ที่​พวก​เขา​จะ​กบฏ พ่อ​แม่​คู่​แรก​ของ​เรา​มี​สุขภาพ​สมบูรณ์​แข็งแรง. อาดาม​และ​ฮาวา​รู้​ว่า​พวก​เขา​จะ​ตาย​ถ้า​ไม่​ยอม​อยู่​ใต้​การ​ปก​ป้อง​ดู​แล​ของ​พระเจ้า​ผู้​เปี่ยม​ด้วย​ความ​รัก. (เยเนซิศ 2:16, 17) ถึง​กระนั้น พวก​เขา​จงใจ​ทำลาย​มิตรภาพ​ของ​ตน​กับ​พระเจ้า​และ​ทำ​ให้​ตัว​เอง​สูญ​เสีย​ความ​สมบูรณ์. *

หลัง​จาก​พ่อ​แม่​คู่​แรก​ของ​มนุษย์​กบฏ​ต่อ​พระเจ้า​และ​กลาย​เป็น​คน​ไม่​สมบูรณ์ พวก​เขา​ได้​ถ่ายทอด​ความ​บกพร่อง​นี้​ให้​แก่​พวก​เรา. เพราะ​เหตุ​นี้ ไม่​ว่า​มนุษย์​จะ​ทุ่มเท​ความ​พยายาม​มาก​เพียง​ไร​เพื่อ​ขจัด​โรค​ภัย​ให้​หมด​ไป เรา​ก็​หนี​ความ​เจ็บ​ป่วย​ไม่​พ้น.

คุณ​จะ​ทำ​อะไร​ได้​บ้าง?

คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ว่า​ถ้า​เรา​คืน​ดี​กับ​พระเจ้า​โดย​เชื่อ​ฟัง​คำ​แนะ​นำ​ที่​ฉลาด​สุขุม​ของ​พระองค์ ใน​อนาคต​เรา​จะ​มี​สุขภาพ​แข็งแรง​สมบูรณ์​บน​แผ่นดิน​โลก​ที่​เป็น​อุทยาน. (ยะซายา 33:24) พระเจ้า​ทรง​สัญญา​ว่า​จะ​ขจัด​ความ​เจ็บ​ปวด โรค​ภัย​ไข้​เจ็บ และ​ความ​ตาย​ให้​หมด​ไป.—วิวรณ์ 21:3, 4

คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​สนับสนุน​การ​รักษา​ทาง​การ​แพทย์​หรือ?

“คน​ที่​สบาย​ดี​ไม่​ต้องการ​หมอ แต่​คน​ป่วย​ต้องการ.”—มัดธาย 9:12

คน​ทั่ว​ไป​คิด​อย่าง​ไร?

บาง​คน​กล่าว​ว่า​การ​รักษา​โรค​ด้วย​ความ​เชื่อ​ดี​กว่า​การ​ไป​พบ​แพทย์.

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​อย่าง​ไร?

ใน​สมัย​คัมภีร์​ไบเบิล พระเจ้า​ทรง​อนุญาต​ให้​ประชาชน​ของ​พระองค์​รับ​การ​รักษา​จาก​ผู้​มี​ความ​รู้​ด้าน​การ​แพทย์. (เยเนซิศ 38:28; โกโลซาย 4:14) ไม่​มี​หลักฐาน​ใด ๆ ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​บ่ง​ชี้​ว่า​พระเจ้า​ไม่​พอ​พระทัย​เมื่อ​พวก​เขา​รักษา​โรค​โดย​ใช้​พืช​สมุนไพร ยา​ทา​หรือ​ขี้ผึ้ง อาหาร​บาง​ชนิด หรือ​การ​บำบัด​โรค​ด้วย​วิธี​อื่น ๆ. ที่​จริง พระ​เยซู​ก็​ยอม​รับ​ว่า “คน​ที่​สบาย​ดี​ไม่​ต้องการ​หมอ แต่​คน​ป่วย​ต้องการ.”—มัดธาย 9:12

แต่​ก็​ใช่​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​จะ​สนับสนุน​วิธี​การ​รักษา​โรค​ทุก​รูป​แบบ. ตัว​อย่าง​เช่น คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​สนับสนุน​การ​รักษา​โรค​ด้วย​ความ​เชื่อ​อย่าง​ที่​ทำ​กัน​ใน​ปัจจุบัน. นอก​จาก​นั้น การ​รักษา​โรค​ด้วย​วิธี​ทาง​ไสยศาสตร์​ไม่​เป็น​ที่​พอ​พระทัย​พระเจ้า. (กาลาเทีย 5:19-21) ดัง​นั้น เมื่อ​เจ็บ​ป่วย​เรา​ควร​ไป​พบ​แพทย์​หรือ​มอง​หา​การ​บำบัด​รักษา​ที่​เหมาะ​สม ซึ่ง​ไม่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​วิธี​การ​รักษา​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​ตำหนิ.

^ วรรค 10 คำ​ว่า “สมบูรณ์” และ “ความ​สมบูรณ์” ที่​ใช้​ใน​บทความ​นี้​หมาย​ถึง​สภาพ​ร่าง​กาย​ของ​มนุษย์​คู่​แรก​ที่​พระเจ้า​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ซึ่ง​ปราศจาก​ความ​เจ็บ​ป่วย โรค​ภัย และ​ความ​ตาย.