ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ทัศนะ​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล

คนขัดสน

คนขัดสน

พระเจ้า​ทรง​ห่วงใย​คน​ขัดสน​ไหม?

“จง​ให้​วิถี​ชีวิต​ของ​พวก​ท่าน​ปราศจาก​การ​รัก​เงิน . . . เพราะ [พระเจ้า] ตรัส​ว่า ‘เรา​จะ​ไม่​มี​วัน​ละ​ทิ้ง​เจ้า​และ​ไม่​มี​วัน​ทอดทิ้ง​เจ้า.’ ”—ฮีบรู 13:5

วิธี​ที่​พระเจ้า​แสดง​ความ​ห่วงใย

เมื่อ​คน​ที่​นมัสการ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ประสบ​ความ​ยาก​ลำบาก พระองค์​ทรง​แสดง​ความ​ห่วงใย​ใน​หลาย​วิธี. วิธี​หนึ่ง​คือ​โดย​การ​ช่วยเหลือ​เจือ​จุน​ของ​เพื่อน​คริสเตียน. * ยาโกโบ 1:27 กล่าว​ว่า “การ​นมัสการ​ที่​สะอาด​และ​ไม่​มี​มลทิน​ตาม​ทัศนะ​ของ​พระเจ้า​ผู้​เป็น​พระ​บิดา​ของ​เรา​คือ การ​ดู​แล​ลูก​กำพร้า​กับ​แม่​ม่าย​ที่​มี​ความ​ทุกข์​ยาก.”

คริสเตียน​ใน​ยุค​แรก​พร้อม​จะ​ช่วยเหลือ​กัน​เสมอ. ตัว​อย่าง​เช่น เมื่อ​มี​การ​บอก​ล่วง​หน้า​ว่า​จะ​เกิด​การ​กันดาร​อาหาร​ครั้ง​ใหญ่​ใน​แคว้น​ยูเดีย คริสเตียน​ใน​เมือง​อันทิโอก​แคว้น​ซีเรีย​ตั้งใจ​ว่า​จะ “ช่วยเหลือ​โดย​ส่ง​สิ่ง​ของ​บรรเทา​ทุกข์​ไป​ให้​พี่​น้อง​ที่​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย.” (กิจการ 11:28-30) ผล​คือ​เพื่อน​คริสเตียน​ที่​ขาด​แคลน​ได้​รับ​สิ่ง​ของ​จำเป็น​ใน​การ​ดำรง​ชีวิต. การ​ให้​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ​เช่น​นี้​เป็น​การ​แสดง​ความ​รัก​แบบ​คริสเตียน​ใน​ภาค​ปฏิบัติ.—1 โยฮัน 3:18

 คน​ขัดสน​จะ​มี​ชีวิต​ที่​ดี​ขึ้น​ได้​อย่าง​ไร?

“เรา​คือ​ยะโฮวา, พระเจ้า​ของ​เจ้า​ผู้​สั่ง​สอน​เจ้า, เพื่อ​ประโยชน์​แก่​ตัว​ของ​เจ้า​เอง.”​—ยะซายา 48:17, 18

พระเจ้า​ช่วย​เรา​ให้​รู้​วิธี​ช่วยเหลือ​ตัว​เอง

หลาย​ล้าน​คน​พบ​ว่า​คำ​แนะ​นำ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ดี​ที่​สุด​และ​ใช้​ได้​จริง. สุภาษิต 2:6, 7 กล่าว​ว่า “พระ​ยะโฮวา​พระราชทาน​ปัญญา​ความ​รู้​และ​ความ​เข้าใจ​ออก​มา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระองค์: พระองค์​ทรง​สะสม​สติ​ปัญญา​อัน​ประเสริฐ​ไว้​สำหรับ​คน​ตรง.” ถ้า​คน​เรา​แสวง​หา​สติ​ปัญญา​จาก​พระเจ้า​และ​นำ​ไป​ใช้ เขา​ก็​จะ​ได้​รับ​ประโยชน์.

ตัว​อย่าง​เช่น เขา​จะ​หลีก​เลี่ยง​นิสัย​ที่​ก่อ​ความ​เสียหาย​และ​ทำ​ให้​สิ้น​เปลือง​เงิน​ทอง เช่น การ​ดื่ม​จัด​และ​การ​ใช้​ยา​เสพ​ติด. (2 โครินท์ 7:1) นอก​จาก​นั้น เขา​จะ​เป็น​คน​ซื่อ​สัตย์ มี​ความ​สำนึก​ใน​หน้า​ที่​และ​มี​ความ​รับผิดชอบ ซึ่ง​ทำ​ให้​มี​โอกาส​ได้​งาน​ที่​ดี​หรือ​เป็น​คน​งาน​ที่​มี​คุณภาพ​มาก​ขึ้น. เอเฟโซส์ 4:28 กล่าว​ว่า “ผู้​ที่​ขโมย​อย่า​ขโมย​อีก​เลย แต่​ให้​เขา​ทำ​งาน​หนัก . . . เพื่อ​เขา​จะ​มี​อะไร​แจก​ให้​คน​ที่​ขัดสน​บ้าง.”

มี​หลักฐาน​อะไร​แสดง​ว่า​คำ​แนะ​นำ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ช่วย​คน​ขัดสน​ได้?

“ปัญญา​ของ​พระเจ้า​ก็​ได้​รับ​การ​พิสูจน์​ว่า​ถูก​ต้อง​โดย​ผล​ของ​มัน​เอง.”​—มัดธาย 11:19, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย

ผล​ที่​เห็น​ได้

วิลสัน​ทำ​งาน​เป็น​ลูกจ้าง​ชั่ว​คราว​ใน​ประเทศ​กานา​และ​กำลัง​จะ​หมด​สัญญา​ว่า​จ้าง​แล้ว. ใน​วัน​สุด​ท้าย​ของ​การ​ทำ​งาน ขณะ​ที่​เขา​กำลัง​ล้าง​รถ​ให้​ผู้​จัด​การ​บริษัท วิลสัน​พบ​เงิน​จำนวน​หนึ่ง​อยู่​ใน​กระโปรง​หลัง​รถ. หัวหน้า​งาน​ของ​เขา​บอก​ให้​เขา​เก็บ​เงิน​นั้น​ไว้​เอง. แต่​วิลสัน​ซึ่ง​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ยอม​ทำ​ตาม. เขา​นำ​เงิน​ไป​คืน​ให้​เจ้าของ. แทน​ที่​จะ​ต้อง​ออก​จาก​งาน วิลสัน​กลับ​ได้​เป็น​พนักงาน​ประจำ​และ​ต่อ​มา​ได้​เลื่อน​ตำแหน่ง​สูง​ขึ้น.

เช​รัล​ดีน​ซึ่ง​อยู่​ใน​ยุโรป​ตก​งาน​เนื่อง​จาก​นาย​จ้าง​ของ​เธอ​ไม่​ชอบ​พยาน​พระ​ยะโฮวา. แต่​แม่​ของ​นาย​จ้าง​บอก​ลูก​สาว​ของ​เธอ​ว่า “ลูก​คิด​ผิด​แล้ว​รู้​ไหม? ถ้า​อยาก​ได้​ลูกจ้าง​ที่​ไว้​ใจ​ได้​และ​ขยัน​ทำ​งาน ลูก​จะ​หา​คน​ที่​ดี​กว่า​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​แล้ว.” ลูก​สาว​ของ​เธอ​ได้​หา​ข้อมูล​เพิ่ม​เติม​เกี่ยว​กับ​พยาน​ฯ แล้ว​ก็​รับ​เช​รัล​ดีน​เข้า​ทำ​งาน​อีก.

เมื่อ​ซาราห์​แม่​เลี้ยง​เดี่ยว​ใน​ประเทศ​แอฟริกา​ใต้​ประสบ​ปัญหา​ยุ่งยาก เพื่อน​คริสเตียน​ใน​ประชาคม​ได้​แสดง​ความ​รัก​ต่อ​ครอบครัว​ของ​เธอ​โดย​แบ่ง​ปัน​อาหาร​และ​ช่วย​รับ​ส่ง​เธอ​กับ​ลูก ๆ. ต่อ​มา ลูก​ของ​เธอ​บอก​ว่า “เรา​มี​พ่อ​แม่​ตั้ง​หลาย​คน​ใน​ประชาคม.”

ประสบการณ์​คล้าย ๆ กัน​นี้​ยัง​เกิด​ขึ้น​กับ​อีก​หลาย​คน. ตัว​อย่าง​เหล่า​นี้​ทำ​ให้​นึก​ถึง​สุภาษิต 1:33 ที่​กล่าว​ว่า “ผู้​ใด​ที่​ฟัง​เรา [พระ​ยะโฮวา] จะ​พำนัก​อยู่​โดย​ปลอด​ภัย, และ​จะ​อยู่​สงบ​สุข.” ถ้อย​คำ​นี้​นับ​ว่า​เป็น​ความ​จริง​สัก​เพียง​ไร!

^ วรรค 5 ใน​บาง​ประเทศ รัฐบาล​มี​สวัสดิการ​เพื่อ​คน​ขัดสน​และ​ยาก​ไร้. แต่​ใน​ประเทศ​ที่​ไม่​มี​สวัสดิการ​เช่น​นั้น ผู้​ที่​มี​หน้า​ที่​รับผิดชอบ​ใน​การ​ดู​แล​คน​เหล่า​นี้​เป็น​อันดับ​แรก​คือ​คน​ใน​ครอบครัว​และ​ญาติ​พี่​น้อง​ของ​เขา.—1 ติโมเธียว 5:3, 4, 16