ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ข้อที่ 4 ป้องกันรักษาสุขภาพของคุณ

ข้อที่ 4 ป้องกันรักษาสุขภาพของคุณ

“คน​ฉลาด​มอง​เห็น​ภัย​แล้ว​หนี​ไป​ซ่อน​ตัว.” (สุภาษิต 22:3) การ​ทำ​ตาม​มาตรการ​ป้องกัน​ง่าย ๆ อาจ​ช่วย​คุณ​หลีก​เลี่ยง​ความ​เจ็บ​ป่วย​และ​ความ​ทุกข์​ยาก​ได้​มาก ทั้ง​การ​เสีย​เวลา​และ​เงิน​ทอง.

รักษา​ร่าง​กาย​ให้​สะอาด. ศูนย์​ควบคุม​และ​ป้องกัน​โรค​แห่ง​สหรัฐ​รายงาน​ว่า “การ​ล้าง​มือ​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​ที่​สุด​ซึ่ง​คุณ​ทำ​ได้​เพื่อ​ป้องกัน​การ​ระบาด​ของ​โรค​ติด​เชื้อ​และ​รักษา​สุขภาพ​ให้​แข็งแรง.” กล่าว​กัน​ว่า​การ​ติด​เชื้อ​ถึง 80 เปอร์เซ็นต์​เกิด​จาก​มือ​ที่​ไม่​สะอาด. ดัง​นั้น จง​ล้าง​มือ​บ่อย ๆ ตลอด​ทั้ง​วัน. จง​ล้าง​มือ​ก่อน​กิน​อาหาร, ทำ​อาหาร, หรือ​ทำ​แผล และ​ล้าง​มือ​หลัง​จาก​ถูก​ต้อง​ตัว​สัตว์, เข้า​ห้อง​น้ำ, หรือ​เปลี่ยน​ผ้า​อ้อม​เด็ก.

การ​ล้าง​มือ​ด้วย​น้ำ​และ​สบู่​ได้​ผล​ดี​กว่า​การ​ใช้​น้ำ​ยา​ล้าง​มือ​ที่​มี​แอลกอฮอล์​เป็น​ส่วน​ผสม. เด็ก ๆ จะ​มี​สุขภาพ​ดี​กว่า​เมื่อ​พ่อ​แม่​ฝึก​เขา​ให้​ล้าง​มือ​และ​ไม่​ให้​เอา​มือ​เข้า​ปาก​หรือ​ขยี้​ตา. การ​อาบ​น้ำ​ทุก​วัน​รวม​ทั้ง​การ​ซัก​เสื้อ​ผ้า​และ​ผ้า​ปู​ที่​นอน​บ่อย ๆ ก็​ช่วย​ให้​มี​สุขภาพ​ดี​ขึ้น​ด้วย.

เลี่ยง​โรค​ติด​ต่อ. พยายาม​เลี่ยง​การ​สัมผัส​หรือ​การ​ใช้​ช้อน​ส้อม​ร่วม​กับ​คน​ที่​เป็น​หวัด​หรือ​ไข้หวัด​ใหญ่. น้ำลาย​และ​น้ำมูก​ของ​คน​เหล่า​นี้​อาจ​ถ่ายทอด​โรค​มา​สู่​คุณ​ได้. โรค​ที่​ติด​ต่อ​ทาง​เลือด เช่น ตับ​อักเสบ​บี​และ​ซี รวม​ทั้ง​โรค​เอดส์​มัก​จะ​ติด​ต่อ​ได้​โดย​ทาง​เพศ​สัมพันธ์, การ​ฉีด​ยา​เข้า​เส้น​เลือด, และ​การ​ถ่าย​เลือด. การ​ฉีด​วัคซีน​อาจ​ช่วย​ป้องกัน​โรค​บาง​ชนิด​ได้ แต่​คน​ที่​สุขุม​ก็​ยัง​คง​ต้อง​ระวัง​เมื่อ​อยู่​กับ​คน​ที่​เป็น​โรค​ติด​ต่อ. พยายาม​ป้องกัน​ไม่​ให้​แมลง​กัด. อย่า​นั่ง​หรือ​นอน​หลับ​ใน​ที่​โล่ง​โดย​ไม่​มี​เครื่อง​ป้องกัน​ยุง​หรือ​แมลง​ชนิด​อื่น ๆ ที่​เป็น​พาหะ​นำ​โรค​ใน​เวลา​ที่​พวก​มัน​ออก​หา​กิน. ใช้​มุ้ง​โดย​เฉพาะ​สำหรับ​เด็ก และ​ใช้​ยา​กัน​ยุง. *

รักษา​บ้าน​ให้​สะอาด. พยายาม​เป็น​พิเศษ​เพื่อ​ดู​แล​บ้าน​เรือน​ให้​สะอาด​เรียบร้อย ทั้ง​ภาย​นอก​และ​ภาย​ใน. ขจัด​ที่​ที่​มี​น้ำ​ขัง​ซึ่ง​ยุง​อาจ​วาง​ไข่. ขยะ, สิ่ง​สกปรก, และ​อาหาร​ที่​ไม่​ได้​ปิด​ให้​มิดชิด​จะ​ล่อ​ให้​แมลง​มา​ตอม ซึ่ง​ล้วน​นำ​เชื้อ​โรค​และ​ก่อ​ให้​เกิด​โรค​ได้. ถ้า​ไม่​มี​ห้อง​ส้วม ให้​สร้าง​ส้วม​หลุม​ง่าย ๆ แทน​ที่​จะ​ไป​ถ่าย​ใน​ทุ่ง. ให้​ปิด​หลุม​ส้วม​กัน​แมลงวัน​ตอม ซึ่ง​อาจ​เป็น​เหตุ​ให้​ดวง​ตา​ติด​เชื้อ​และ​เกิด​โรค​อื่น ๆ ได้.

หลีก​เลี่ยง​การ​ทำ​ให้​ตัว​เอง​ได้​รับ​บาดเจ็บ. จง​เชื่อ​ฟัง​กฎหมาย​ด้าน​ความ​ปลอด​ภัย​เมื่อ​ทำ​งาน, ขี่​จักรยาน, ขี่​มอเตอร์ไซค์, หรือ​ขับ​รถยนต์. ดู​แล​ให้​ยาน​พาหนะ​อยู่​ใน​สภาพ​ที่​ปลอด​ภัย. ใช้​เสื้อ​ผ้า​และ​อุปกรณ์​นิรภัย​ที่​เหมาะ​สม เช่น แว่นตา​นิรภัย, หมวก​นิรภัย, และ​รอง​เท้า รวม​ทั้ง​คาด​เข็มขัด​นิรภัย​และ​อุปกรณ์​ป้องกัน​เสียง. หลีก​เลี่ยง​การ​ตาก​แดด​นาน​เกิน​ไป ซึ่ง​ทำ​ให้​เป็น​มะเร็ง​และ​ผิวหนัง​ดู​แก่​เกิน​วัย. ถ้า​คุณ​สูบ​บุหรี่ ให้​เลิก​สูบ. การ​เลิก​บุหรี่​ตอน​นี้​จะ​ลด​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เป็น​โรค​หัวใจ, มะเร็ง​ปอด, และ​โรค​เส้น​เลือด​สมอง​ได้​อย่าง​มาก. *

^ วรรค 5 ดู​ชุด​บทความ​เด่น “เมื่อ​แมลง​แพร่​เชื้อ​โรค​ร้าย” ใน​ตื่นเถิด! ฉบับ 8 มิถุนายน 2003.

^ วรรค 7 ดู​ชุด​บทความ​เด่น

“วิธี​เลิก​บุหรี่” ใน​ตื่นเถิด! ฉบับ​เดือน​พฤษภาคม 2010.