ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คุณดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นได้

คุณดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นได้

รุสตัม

รุสตัม​อาศัย​อยู่​ใน​รัสเซีย เขา​ใช้​ชีวิต​ที่​มี​แต่​การ​งาน. เมื่อ​ก่อน​เขา​ติด​นิสัย​ที่​ส่ง​ผล​เสีย​ต่อ​สุขภาพ แต่​เขา​เริ่ม​มอง​เห็น​ผล​เสีย​ที่​เกิด​ขึ้น. เขา​จึง​เลิก​สูบ​บุหรี่​และ​เลิก​ดื่ม​จัด. แต่​เขา​ต้อง​ทำ​งาน​อยู่​หน้า​จอ​คอมพิวเตอร์​วัน​ละ​หลาย​ชั่วโมง ซึ่ง​ทำ​ให้​เขา​เฉื่อย​ชา.

แม้​รุสตัม​เริ่ม​งาน​ตอน​แปด​โมง​เช้า แต่​กว่า​เขา​จะ​ตื่น​ตัว​เต็ม​ที่​ก็​สิบ​โมง​เช้า​เข้า​ไป​แล้ว และ​เขา​มัก​จะ​ป่วย​บ่อย ๆ. เขา​จึง​ปรับ​กิจวัตร​ประจำ​วัน​เสีย​ใหม่. ผล​เป็น​อย่าง​ไร? เขา​บอก​ว่า “เจ็ด​ปี​มา​นี้​ผม​ป่วย​ปี​ละ​ไม่​ถึง​สอง​วัน. ผม​รู้สึก​สดชื่น, ตื่น​ตัว, และ​มี​ความ​สุข​มาก​จริง ๆ!”

ราม​กับ​ภรรยา​และ​ลูก​สอง​คน​อยู่​ที่​เนปาล. ระบบ​สุขาภิบาล​ใน​หมู่​บ้าน​ของ​เขา​ไม่​ค่อย​ดี และ​มี​แมลงวัน​กับ​ยุง​ชุม​มาก. เมื่อ​ก่อน​ราม​กับ​ครอบครัว​ป่วย​เป็น​โรค​ทาง​เดิน​หายใจ​บ่อย ๆ และ​มัก​จะ​ติด​เชื้อ​ที่​ตา​ด้วย. พวก​เขา​ก็​เปลี่ยน​รูป​แบบ​ชีวิต​เช่น​กัน ซึ่ง​ทำ​ให้​สุขภาพ​ดี​ขึ้น​มาก.

พยายาม​ดู​แล​สุขภาพ​ของ​คุณ!

ไม่​ว่า​จะ​รวย​หรือ​จน หลาย​คน​ไม่​รู้​ว่า​นิสัย​ส่วน​ตัว​ของ​เรา​ส่ง​ผล​ต่อ​สุขภาพ. พวก​เขา​อาจ​มอง​ว่า​การ​มี​สุขภาพ​ดี​เป็น​ความ​บังเอิญ​หรือ​เป็น​สิ่ง​ที่​เขา​แทบ​ควบคุม​ไม่​ได้. การ​คิด​แบบ​นี้​ทำ​ให้​หลาย​คน​ไม่​พยายาม​ดู​แล​สุขภาพ​และ​ไม่​ได้​ใช้​ชีวิต​ให้​เกิด​ประโยชน์​อย่าง​ที่​ควร​ทำ.

ใน​ความ​เป็น​จริง ไม่​ว่า​คุณ​จะ​มี​ฐานะ​ทาง​การ​เงิน​เช่น​ไร คุณ​ก็​ยัง​มี​ขั้น​ตอน​พื้น​ฐาน​ที่​ทำ​ได้​เพื่อ​ป้องกัน​และ​ดู​แล​สุขภาพ​ของ​คุณ​และ​ครอบครัว​ให้​ดี​ขึ้น. การ​ทำ​อย่าง​นั้น​คุ้มค่า​ไหม? แน่นอน! คุณ​จะ​ปรับ​ปรุง​คุณภาพ​ชีวิต​ให้​ดี​ขึ้น​ได้​และ​ไม่​บั่น​ทอน​ชีวิต​โดย​ไม่​จำเป็น.

ราม​กับ​ครอบครัว​รอง​น้ำ​ดื่ม​ที่​สะอาด

โดย​คำ​พูด​และ​การ​วาง​ตัว​อย่าง พ่อ​แม่​จะ​สอน​ลูก​ให้​สร้าง​เสริม​นิสัย​ที่​ดี ซึ่ง​ยัง​ผล​ให้​พวก​เขา​มี​สุขภาพ​ที่​ดี​ขึ้น. การ​ใช้​เวลา​และ​ค่า​ใช้​จ่าย​พิเศษ​เช่น​นี้​ย่อม​ให้​ผล​ตอบ​แทน​โดย​ไม่​ต้อง​เป็น​ทุกข์, ไม่​ต้อง​เสีย​เวลา​ไป​เพราะ​การ​เจ็บ​ป่วย, และ​ประหยัด​เงิน​ค่า​รักษา​พยาบาล. ดัง​ที่​สุภาษิต​ว่า​ไว้ กัน​ดี​กว่า​แก้.

ใน​บทความ​ถัด​ไป เรา​จะ​พิจารณา​ข้อ​แนะ​ห้า​ประการ ซึ่ง​ได้​ช่วย​รุสตัม, ราม, และ​อีก​หลาย​คน. ข้อ​แนะ​เหล่า​นี้​จะ​ช่วย​คุณ​ได้​ด้วย!