ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

การทรมานตัวเองช่วยให้คุณใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นไหม?

การทรมานตัวเองช่วยให้คุณใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นไหม?

 ทัศนะ​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล

การ​ทรมาน​ตัว​เอง​ช่วย​ให้​คุณ​ใกล้​ชิด​พระเจ้า​มาก​ขึ้น​ไหม?

แค่​คิด​ถึง​การ​ทรมาน​ตัว​เอง ผู้​คน​ส่วน​ใหญ่​ก็​รู้สึก​หวาด​กลัว​เสีย​แล้ว. แต่​คน​ที่​ทรมาน​ตัว​เอง​ด้วย​การ​เฆี่ยน, อด​อาหาร​อย่าง​เคร่งครัด, และ​ใส่​เสื้อ​ขน​สัตว์​หยาบ ๆ ซึ่ง​ระคาย​ผิว​ก็​ถูก​ยกย่อง​ว่า​เป็น​คน​เลื่อมใส​พระเจ้า. กิจ​ปฏิบัติ​เหล่า​นั้น​ไม่​ได้​มี​เฉพาะ​แต่​ใน​ยุค​กลาง. ตาม​รายงาน​ข่าว​เมื่อ​เร็ว ๆ นี้ แม้​แต่​ผู้​นำ​ศาสนา​ที่​เด่น​ดัง​สมัย​นี้​ก็​ยัง​ทำ​ให้​ตัว​เอง​เจ็บ​ปวด.

อะไร​กระตุ้น​ผู้​คน​ให้​นมัสการ​ด้วย​วิธี​นี้? โฆษก​องค์การ​หนึ่ง​ที่​อ้าง​ว่า​เป็น​คริสเตียน​กล่าว​ไว้​ว่า “การ​จงใจ​ทำ​ร้าย​ตัว​เอง​เป็น​วิธี​หนึ่ง​ที่​จะ​ร่วม​การ​ทน​ทุกข์​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​เพื่อ​ไถ่​บาป​พวก​เรา.” ไม่​ว่า​พวก​ผู้​นำ​ศาสนา​จะ​อ้าง​อย่าง​ไร คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​เช่น​ไร​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้?

ทะนุถนอม​ร่าง​กาย​ของ​คุณ

พระ​คัมภีร์​ไม่​ได้​แนะ​นำ​หรือ​เห็น​ชอบ​กับ​วิธี​การ​นมัสการ​พระเจ้า​ด้วย​การ​ทรมาน​ตัว​เอง. ที่​จริง พระ​คัมภีร์​สนับสนุน​อย่าง​จริงจัง​ให้​ประชาชน​ที่​ยำเกรง​พระเจ้า​ดู​แล​ร่าง​กาย​ของ​ตน. ขอ​พิจารณา​วิธี​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​พรรณนา​ถึง​ความ​รักใคร่​ระหว่าง​สามี​และ​ภรรยา. โดย​กล่าว​ถึง​วิธี​ที่​ผู้​ชาย​มัก​จะ​เอา​ใจ​ใส่​ร่าง​กาย​ของ​เขา​เอง พระ​คัมภีร์​กระตุ้น​เตือน​ว่า “สามี​ทั้ง​หลาย​ควร​รัก​ภรรยา​เหมือน​รัก​กาย​ของ​ตน . . . ไม่​มี​ใคร​เกลียด​ชัง​ร่าง​กาย​ตน​เอง แต่​เขา​จะ​เลี้ยง​ดู​และ​ทะนุถนอม​ร่าง​กาย​ของ​ตน อย่าง​ที่​พระ​คริสต์​ทรง​ปฏิบัติ​ต่อ​ประชาคม.”—เอเฟโซส์ 5:28, 29

คำ​สั่ง​ให้​รัก​ภรรยา​จะ​มี​ความ​หมาย​อะไร​ถ้า​ผู้​เลื่อมใส​พระเจ้า​ถูก​คาด​หมาย​ให้​ทำ​ร้าย​ร่าง​กาย​ตัว​เอง​ใน​ระหว่าง​ทำ​การ​นมัสการ? เห็น​ได้​ชัด​ว่า​มี​การ​คาด​หมาย​ให้​ผู้​ที่​รัก​หลักการ​พระ​คัมภีร์​ทะนุถนอม​และ​รัก​ร่าง​กาย​ของ​ตน​ใน​ระดับ​หนึ่ง และ​ความ​รัก​ตัว​เอง​ใน​ทาง​ดี​เช่น​นี้​ควร​แผ่​ไป​ถึง​คู่​สมรส​ด้วย.

นับ​ว่า​เหมาะ​อย่าง​ยิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​มี​หลักการ​หลาย​ข้อ​ที่​ช่วย​ผู้​อ่าน​ทะนุถนอม​ร่าง​กาย​ของ​ตน. ตัว​อย่าง​เช่น คัมภีร์​ไบเบิล​พูด​ถึง​ประโยชน์​ของ​การ​ออก​กำลัง​กาย​แบบ​พอ​ประมาณ. (1 ติโมเธียว 4:8) คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ถึง​คุณค่า​ของ​อาหาร​บาง​อย่าง​ใน​ทาง​รักษา และ​กล่าว​ถึง​ผล​เสีย​ของ​นิสัย​การ​กิน​ที่​ไม่​ดี. (สุภาษิต 23:20, 21; 1 ติโมเธียว 5:23)  พระ​คัมภีร์​สนับสนุน​ผู้​คน​ให้​รักษา​สุขภาพ เพราะ​นั่น​จะ​ช่วย​พวก​เขา​ให้​กระปรี้กระเปร่า​เท่า​ที่​เป็น​ไป​ได้. (ท่าน​ผู้​ประกาศ 9:4) ถ้า​มี​การ​คาด​หมาย​ให้​ผู้​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​รักษา​สุขภาพ​ด้วย​วิธี​เหล่า​นี้ แล้ว​จะ​คาด​หมาย​พวก​เขา​ให้​ทรมาน​ตัว​เอง​ได้​อย่าง​ไร? —2 โครินท์ 7:1

คริสเตียน​ควร​แสดง​ซ้ำ​เหตุ​การณ์​ช่วง​ที่​พระ​เยซู​ถูก​ทรมาน​ไหม?

กระนั้น บาง​องค์การ​เน้น​อย่าง​ผิด ๆ เกี่ยว​กับ​ความ​ทุกข์​ทรมาน​ที่​พระ​เยซู​และ​สาวก​รุ่น​แรก​ต้อง​เผชิญ​เพื่อ​สนับสนุน​การ​ทำ​ร้าย​ตัว​เอง​ใน​ทุก​วัน​นี้. แต่​การ​ทน​ทุกข์​ซึ่ง​ผู้​รับใช้​ของ​พระเจ้า​พรรณนา​ไว้​ไม่​ได้​เป็น​การ​ทรมาน​ตัว​เอง. เมื่อ​คริสเตียน​ผู้​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ถึง​การ​ทน​ทุกข์​ของ​พระ​คริสต์ พวก​เขา​มี​จุด​มุ่ง​หมาย​เพื่อ​กระตุ้น​คริสเตียน​ให้​อด​ทน​การ​ข่มเหง ไม่​ใช่​เพื่อ​ข่มเหง​ตัว​เอง. ดัง​นั้น คน​ที่​ทรมาน​ตัว​เอง​จึง​ไม่​ได้​เลียน​แบบ​พระ​เยซู​คริสต์.

เพื่อ​เป็น​ตัว​อย่าง นึก​ภาพ​ว่า​คุณ​เห็น​เพื่อน​คน​หนึ่ง​ที่​คุณ​ชื่นชม​กำลัง​ถูก​ฝูง​ชน​ที่​บ้า​คลั่ง​ดูหมิ่น​และ​ทำ​ร้าย. คุณ​เห็น​ว่า​เพื่อน​ของ​คุณ​ควบคุม​อารมณ์​ไว้​และ​ทน​รับ​การ​ทำ​ร้าย​โดย​ไม่​โต้​ตอบ​ทั้ง​ทาง​คำ​พูด​และ​การ​กระทำ. ถ้า​คุณ​ต้องการ​เลียน​แบบ​เพื่อน​คน​นั้น คุณ​จะ​ทำ​ร้าย​และ​ดูหมิ่น​ตัว​เอง​ไหม? ไม่​อย่าง​แน่นอน! นั่น​คง​เป็น​การ​เลียน​แบบ​ฝูง​ชน. คุณ​คง​จะ​พยายาม​เลี่ยง​การ​ตอบ​โต้​ถ้า​ถูก​ทำ​ร้าย​คล้าย ๆ กัน.

ดัง​นั้น เห็น​ได้​ชัด​ว่า​ไม่​มี​การ​คาด​หมาย​ให้​สาวก​พระ​คริสต์​ทำ​ให้​ตัว​เอง​เจ็บ​ปวด​ราว​กับ​ว่า​ต้อง​เลียน​แบบ​ฝูง​ชน​ที่​บ้า​คลั่ง​ซึ่ง​ทรมาน​พระ​เยซู​และ​พยายาม​สังหาร​พระองค์. (โยฮัน 5:18; 7:1, 25; 8:40; 11:53) แทน​ที่​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น เมื่อ​ใด​ก็​ตาม​ที่​ถูก​ข่มเหง พวก​เขา​ก็​ควร​เลียน​แบบ​พระ​เยซู​ที่​ทน​รับ​ทุกข์​ด้วย​ใจ​สงบ.—โยฮัน 15:20

ความ​วิปริต​ที่​ไม่​เป็น​ไป​ตาม​หลัก​พระ​คัมภีร์

แม้​แต่​ก่อน​ยุค​คริสเตียน พระ​คัมภีร์​ได้​กำหนดการ​ดำเนิน​ชีวิต​และ​การ​นมัสการ​ของ​ชาว​ยิว​ไว้​ว่า​ไม่​ให้​พวก​ยิว​ทำ​ร้าย​ร่าง​กาย​ของ​ตัว​เอง. ตัว​อย่าง​เช่น พระ​บัญญัติ​ห้าม​อย่าง​ชัดเจน​ไม่​ให้​ชาว​ยิว​เชือด​เนื้อ​ตัว​เอง ซึ่ง​เป็น​พิธีกรรม​ที่​ดู​เหมือน​ว่า​แพร่​หลาย​มาก​ใน​บรรดา​ชาติ​ต่าง ๆ ใน​ยุค​โบราณ​ที่​ไม่​ใช่​ชาว​ยิว. (เลวีติโก 19:28; พระ​บัญญัติ 14:1) ถ้า​พระเจ้า​ไม่​ต้องการ​ให้​ผู้​คน​เชือด​เนื้อ​ตัว​เอง พระองค์​ก็​คง​ไม่​ต้องการ​ให้​เขา​ลง​แส้​เฆี่ยน​ตัว​เอง​เช่น​กัน. มาตรฐาน​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​นั้น​ชัดเจน การ​จงใจ​ทำ​ร้าย​ตัว​เอง​ไม่​ว่า​ใน​วิธี​ใด​เป็น​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ไม่​ยอม​รับ.

เช่น​เดียว​กับ​ที่​ศิลปิน​ต้องการ​ให้​คน​อื่น​นับถือ​ผล​งาน​ของ​เขา พระ​ยะโฮวา​พระ​ผู้​สร้าง​ก็​ต้องการ​ให้​ผู้​คน​ให้​ความ​นับถือ​ต่อ​ร่าง​กาย​มนุษย์​ที่​พระองค์​ทรง​สร้าง. (บทเพลง​สรรเสริญ 139:14-16) ที่​จริง การ​ทำ​ร้าย​ตัว​เอง​ไม่​ได้​ส่ง​เสริม​สาย​สัมพันธ์​ระหว่าง​คน​เรา​กับ​พระเจ้า. แต่​มัน​กลับ​ส่ง​ผล​เสีย​ต่อ​สัมพันธภาพ​นั้น​และ​บิดเบือน​คำ​สอน​ใน​หนังสือ​กิตติคุณ.

อัครสาวก​เปาโล​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​ให้​เขียน​ถึง​หลัก​คำ​สอน​ที่​มนุษย์​ตั้ง​ขึ้น​และ​เป็น​ภาระ​หนัก​นี้​ว่า “ข้อ​กำหนด​เหล่า​นั้น​ดู​เหมือน​มี​ลักษณะ​ที่​แสดง​ถึง​ปัญญา​ใน​แง่​ที่​เป็น​การ​นมัสการ​ที่​ตั้ง​ขึ้น​เอง การ​ทำที​ถ่อม​ตัว การ​ทรมาน​กาย แต่​กลับ​ไม่​มี​ค่า​เลย​ใน​การ​ต่อ​สู้​ความ​ปรารถนา​ของ​กาย.” (โกโลซาย 2:20-23) จริง​ที​เดียว การ​ทำ​ให้​ตัว​เอง​เจ็บ​ปวด​ไม่​มี​ประโยชน์​อะไร​เลย​ใน​การ​ช่วย​ให้​คน​เรา​เข้า​ใกล้​ชิด​พระเจ้า. แต่​ข้อ​เรียก​ร้อง​ของ​การ​นมัสการ​แท้​นั้น​ทำ​ให้​สดชื่น, ไม่​ใช่​ปราศจาก​ความ​เมตตา, และ​ไม่​เป็น​ภาระ​หนัก.—มัดธาย 11:28-30

คุณ​เคย​สงสัย​ไหม?

● พระเจ้า​มี​ทัศนะ​อย่าง​ไร​ต่อ​ร่าง​กาย​มนุษย์? —บทเพลง​สรรเสริญ 139:13-16

● การ​ทรมาน​ตัว​เอง​ช่วย​คุณ​ต่อ​สู้​ความ​ปรารถนา​ที่​ไม่​เหมาะ​สม​ไหม?—โกโลซาย 2:20-23

● การ​นมัสการ​แท้​น่า​จะ​เป็น​ภาระ​หนัก​หรือ​โหด​ร้าย​ไหม?—มัดธาย 11:28-30

[ส่วน​โปรย​เรื่อง 11]

มาตรฐาน​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​นั้น​ชัดเจน การ​จงใจ​ทำ​ร้าย​ตัว​เอง​ไม่​ว่า​ใน​วิธี​ใด​เป็น​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ไม่​ยอม​รับ

[ภาพ​หน้า 10]

นัก​แสวง​บุญ​คุกเข่า​คลาน​ขึ้น​ไป​ยัง​โบสถ์​ด้วย​ความ​เจ็บ​ปวด

[ที่​มา​ของ​ภาพ 10]

© 2010 photolibrary.com