ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ทัศนะ​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล

สมควร​อธิษฐาน​ถึง “นัก​บุญ” ไหม?

สมควร​อธิษฐาน​ถึง “นัก​บุญ” ไหม?

มารี​และ​เทเรซา​คิด​ว่า​ตัว​เอง​เป็น “คาทอลิก​ที่​ดี.” ทั้ง​สอง​คน​เลื่อมใส​ใน “เหล่า​นัก​บุญ.” มารี​เชื่อ​ว่า​เธอ​อธิษฐาน​ขอ​นัก​บุญ​ให้​ช่วยเหลือ​ได้. เทเรซา​อธิษฐาน​เป็น​ประจำ​ถึง “นัก​บุญ” ผู้​พิทักษ์​หมู่​บ้าน​ของ​เธอ ทั้ง​ยัง​ได้​อธิษฐาน​ถึง “นัก​บุญ​เทเรซา” ซึ่ง​เป็น​ที่​มา​ของ​ชื่อ​เธอ.

เช่น​เดียว​กัน​กับ​มารี​และ​เทเรซา ผู้​คน​หลาย​ล้าน​คน​ทั่ว​โลก​อธิษฐาน​ขอ​พร​จาก “นัก​บุญ” ที่​ตน​นับถือ. สารานุกรม​คาทอลิก​ฉบับ​ใหม่ (ภาษา​อังกฤษ) บอก​ว่า “เหล่า​นัก​บุญ​ทูล​ขอ​เพื่อ​มนุษย์” และ “เป็น ‘เรื่อง​ดี​และ​เป็น​ประโยชน์’ ที่​จะ​อ้อน​วอน​เหล่า​นัก​บุญ​เพื่อ​จะ​ได้ . . . พร​จาก​พระเจ้า.”

กระนั้น พระเจ้า​มอง​เรื่อง​นี้​อย่าง​ไร? พระเจ้า​ยอม​รับ​ไหม​ถ้า​เรา​อ้อน​วอน “นัก​บุญ” ให้​ขอ​เพื่อ​เรา? ขอ​พิจารณา​เรื่อง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว.

เรา​ควร​อ้อน​วอน “นัก​บุญ” ไหม?

ใน​คัมภีร์​ไบเบิล คำ​ภาษา​กรีก​ที่​มี​การ​แปล​ว่า “นัก​บุญ” ใน​ฉบับ​แปล​บาง​ฉบับ​หมาย​ถึง “ผู้​บริสุทธิ์.” อย่าง​ไร​ก็​ตาม คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​กล่าว​ถึง​ผู้​นมัสการ​ที่​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระเจ้า​แม้​แต่​คน​เดียว​ที่​ได้​อธิษฐาน​ถึง “นัก​บุญ.” เพราะ​เหตุ​ใด? สารานุกรม​คาทอลิก​ฉบับ​ใหม่ บอก​ว่า​เพิ่ง “มี​การ​ยอม​รับ​อย่าง​เปิด​เผย​เมื่อ​ศตวรรษ​ที่ 3 ว่า​การ​อธิษฐาน​ถึง​พวก​นัก​บุญ​นั้น​ได้​ผล.” นั่น​คือ​ประมาณ 200 ปี​หลัง​พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์. ฉะนั้น คำ​สอน​นี้​จึง​ไม่​ได้​เกิด​จาก​พระ​เยซู​หรือ​ผู้​เขียน​พระ​คัมภีร์​ที่​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​จาก​พระเจ้า​ซึ่ง​บันทึก​เรื่อง​ราว​งาน​รับใช้​ของ​พระองค์. ทำไม​พระ​เยซู​และ​ผู้​เขียน​เหล่า​นั้น​ไม่​ได้​สอน​ให้​อธิษฐาน​ถึง “นัก​บุญ”?

คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​มา​โดย​ตลอด​ว่า​เรา​ควร​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า​แต่​องค์​เดียว ทำ​เช่น​นั้น​ใน​นาม​พระ​เยซู​คริสต์. พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง และ​เป็น​ชีวิต. ไม่​มี​ใคร​จะ​มา​ถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​มา​ทาง​เรา.” (โยฮัน 14:6) คำ​ตรัส​ที่​ชัดเจน​นั้น​สอดคล้อง​กับ​คำ​สอน​ของ​พระ​เยซู​ที่​บันทึก​ไว้​ใน​มัดธาย 6:9-13. ขณะ​อธิบาย​เรื่อง​การ​อธิษฐาน พระ​เยซู​ตรัส​แก่​สาวก​ว่า “เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​อธิษฐาน​อย่าง​นี้ ‘ข้า​แต่​พระ​บิดา​ของ​ข้าพเจ้า​ทั้ง​หลาย​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์ ขอ​ให้​พระ​นาม​ของ​พระองค์​เป็น​ที่​นับถือ​อัน​บริสุทธิ์. . . . ’” (มัดธาย 6:9) ชัดเจน​ที​เดียว เรา​ควร​อธิษฐาน​ถึง​พระ​บิดา​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​แต่​เพียง​องค์​เดียว. ความ​จริง​ข้อ​นี้​มี​พื้น​ฐาน​จาก​หลักการ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล.

การ​อธิษฐาน​เป็น​การ​นมัสการ​รูป​แบบ​หนึ่ง

สารานุกรม เดอะ เวิลด์ บุ๊ก กล่าว​ว่า “การ​อธิษฐาน​หมาย​ถึง​การ​พูด​และ​การ​คิด​ด้วย​ความ​เคารพ​นับถือ​ต่อ​พระเจ้า, เทพเจ้า, เทพ​ธิดา, หรือ​สิ่ง​อื่น ๆ ที่​ใช้​ใน​การ​นมัสการ. . . . การ​อธิษฐาน​เป็น​การ​นมัสการ​รูป​แบบ​หนึ่ง ที่​สำคัญ​ใน​เกือบ​ทุก​ศาสนา​ใน​โลก.” (เรา​ทำ​ให้​เป็น​ตัว​เอน.) ขอ​ให้​ถาม​ตัว​เอง​ว่า ‘เหมาะ​สม​ไหม​ที่​จะ​คุกเข่า​นมัสการ​ผู้​ใด​ผู้​หนึ่ง​นอก​เหนือ​จาก​พระ​ผู้​สร้าง​ผู้​ประสาท​ชีวิต?’ (บทเพลง​สรรเสริญ 36:9) พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “ผู้​นมัสการ​แท้​จะ​นมัสการ​พระ​บิดา ด้วย​พระ​วิญญาณ​และ​ความ​จริง เพราะ​พระ​บิดา​ทรง​แสวง​หา​คน​อย่าง​นั้น​นมัสการ​พระองค์.” (โยฮัน 4:23) นอก​จาก​นั้น คัมภีร์​ไบเบิล​ยัง​กล่าว​ว่า พระ​ผู้​สร้าง​ของ​เรา​เรียก​ร้อง “ความ​เลื่อมใส​โดย​เฉพาะ” จาก​เรา.—พระ​บัญญัติ 4:24; 6:15, ล.ม.

ขอ​ให้​พิจารณา​ตัว​อย่าง​ของ​คริสเตียน​อัครสาวก​โยฮัน. หลัง​จาก​ได้​รับ​นิมิต​ที่​น่า​ตื่น​ตา​ดัง​บันทึก​ไว้​ที่​หนังสือ​วิวรณ์​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล อัครสาวก​ผู้​เกรง​กลัว “หมอบ​ลง​จะ​นมัสการ​แทบ​เท้า​ทูตสวรรค์” ซึ่ง​ได้​แสดง​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ให้​ท่าน​เห็น. ทูตสวรรค์​ทำ​อย่าง​ไร? ทูตสวรรค์​บอก​ว่า “อย่า​เลย! อย่า​ทำ​อย่าง​นั้น! ข้าพเจ้า​เป็น​เพียง​เพื่อน​ทาส​ของ​ท่าน​และ​ของ​พี่​น้อง​ของ​ท่าน . . . จง​นมัสการ​พระเจ้า​เถิด.” (วิวรณ์ 22:8, 9) ใช่​แล้ว คัมภีร์​ไบเบิล​เน้น​อีก​ครั้ง​หนึ่ง​ว่า​เรา​ควร​นมัสการ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​องค์​เดียว.

สอดคล้อง​กับ​เรื่อง​ที่​กล่าว​ไป​แล้ว มี​พระเจ้า​แต่​องค์​เดียว​ที่​ได้​รับ​ฉายา​ว่า “ผู้​สดับ​คำ​อธิษฐาน.” (บทเพลง​สรรเสริญ 65:2) ยิ่ง​กว่า​นั้น ใน​ฐานะ​เป็น​องค์​ทรง​ฤทธิ์​ใหญ่​ยิ่ง พระองค์​แต่​ผู้​เดียว​มี​สิทธิ์, ความ​รู้, และ​อำนาจ​จะ​ตอบ​คำ​อธิษฐาน​ใด ๆ ที่​ถูก​ต้อง​สม​ควร. (โยบ 33:4) แม้​แต่​พระ​เยซู​คริสต์​เอง​ก็​ยอม​รับ​ว่า​พระองค์​มี​ข้อ​จำกัด. (มัดธาย 20:23; 24:36) อย่าง​ไร​ก็​ตาม แม้​จะ​เป็น​เช่น​นั้น พระ​เยซู​คริสต์​ก็​มี​อำนาจ​ยิ่ง​ใหญ่ รวม​ทั้ง​การ​เป็น​ผู้​กลาง​ให้​มนุษยชาติ.

ผู้​กลาง​ที่​เห็น​อก​เห็น​ใจ

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ถึง​พระ​เยซู​ว่า “พระองค์​จึง​ทรง​สามารถ​ช่วย​ผู้​ที่​เข้า​เฝ้า​พระเจ้า​โดย​ทาง​พระองค์​ให้​รอด​ได้​อย่าง​สมบูรณ์​ด้วย เพราะ​พระองค์​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่​เสมอ​เพื่อ​ทูล​อ้อน​วอน​แทน​พวก​เขา.” (ฮีบรู 7:25) พูด​อีก​อย่าง​หนึ่ง พระ​เยซู​สามารถ​เป็น​ผู้​กลาง​ที่​เห็น​อก​เห็น​ใจ​และ​ทูล​ขอ​เพื่อ​คน​ที่ “เข้า​เฝ้า​พระเจ้า โดย​ทาง​พระองค์.” นี่​ไม่​ได้​หมาย​ความ​ว่า​เรา​ควร​อธิษฐาน​ถึง​พระ​เยซู​แล้ว​พระองค์​จะ​ถ่ายทอด​คำ​อธิษฐาน​ของ​เรา​ไป​ยัง​พระเจ้า. แต่​นี่​หมาย​ความ​ว่า​เรา​ต้อง​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า​ใน​นาม​ของ​พระ​เยซู ซึ่ง​เป็น​การ​ยอม​รับ​สิทธิ​อำนาจ​ของ​พระ​เยซู. เพราะ​เหตุ​ใด​พระ​เยซู​เป็น​ผู้​กลาง​ที่​สมบูรณ์​แบบ?

เหตุ​ผล​หนึ่ง พระ​เยซู​เคย​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​มนุษย์ ซึ่ง​ทำ​ให้​พระองค์​เข้าใจ​มาก​ขึ้น​ใน​เรื่อง​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​ผู้​อื่น. (โยฮัน 11:32-35) นอก​จาก​นั้น พระองค์​แสดง​ความ​รัก​ต่อ​ประชาชน​ด้วย​การ​รักษา​คน​ป่วย ปลุก​คน​ตาย​ให้​เป็น​ขึ้น​มา และ​ช่วย​ผู้​คน​ที่​มา​หา​พระองค์​ให้​รู้​จัก​พระเจ้า. (มัดธาย 15:29, 30; ลูกา 9:11-17) พระองค์​ทรง​ยก​บาป​โทษ​ได้​ด้วย​ซ้ำ. (ลูกา 5:24) ด้วย​เหตุ​นี้​เรา​จึง​มั่น​ใจ เพราะ​ถ้า​เรา​ทำ​บาป “เรา​ก็​มี​ผู้​ช่วย​ซึ่ง​อยู่​กับ​พระ​บิดา คือ​พระ​เยซู​คริสต์​ผู้​ชอบธรรม.”—1 โยฮัน 2:1

ความ​รัก​และ​ความ​เมตตา​สงสาร​ของ​พระ​เยซู​เป็น​คุณลักษณะ​ที่​เรา​ควร​เลียน​แบบ. จริง​อยู่ พวก​เรา​ไม่​ได้​รับ​มอบ​อำนาจ​ให้​เป็น​ผู้​กลาง. แต่​เรา​สามารถ​อธิษฐาน​เพื่อ​คน​อื่น​ได้. ยาโกโบ​บอก​ว่า “จง . . . อธิษฐาน​เพื่อ​กัน​และ​กัน . . . คำ​วิงวอน​ของ​ผู้​ชอบธรรม​มี​พลัง​ทำ​ให้​เกิด​ผล​มาก​เมื่อ​ได้​รับ​คำ​ตอบ.”—ยาโกโบ 5:16

มารี​และ​เทเรซา​ได้​มา​เข้าใจ​ความ​จริง​อัน​มี​ค่า​เหล่า​นี้​โดย​การ​ตรวจ​สอบ​คัมภีร์​ไบเบิล​ด้วย​ตน​เอง. พยาน​พระ​ยะโฮวา​ขอ​เชิญ​คุณ​ตรวจ​สอบ​ด้วย​เช่น​กัน. ดัง​ที่​พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “ผู้​ที่​นมัสการ [พระเจ้า] ต้อง​นมัสการ​ด้วย​พระ​วิญญาณ​และ​ความ​จริง.”—โยฮัน 4:24