ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เหตุ​ผล​ที่​ควร​ไว้​ใจ​คัมภีร์​ไบเบิล

2. ความตรงไปตรงมาและความซื่อสัตย์

2. ความตรงไปตรงมาและความซื่อสัตย์

ความ​ซื่อ​สัตย์​เป็น​รากฐาน​ของ​ความ​ไว้​ใจ. คน​ที่​มี​ชื่อเสียง​ว่า​เป็น​คน​ซื่อ​สัตย์​อาจ​ได้​รับ​ความ​ไว้​วางใจ​จาก​คุณ แต่​ถ้า​เขา​โกหก​คุณ​แม้​เพียง​ครั้ง​เดียว คุณ​ก็​อาจ​ไม่​ไว้​ใจ​เขา​อีก​เลย.

เหล่า​ผู้​บันทึก​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​คน​ซื่อ​สัตย์​ซึ่ง​บันทึก​เรื่อง​ต่าง ๆ ด้วย​ความ​จริง​ใจ. ความ​ตรง​ไป​ตรง​มา​ของ​พวก​เขา​แสดง​ว่า​ข้อ​เขียน​ของ​พวก​เขา​เป็น​ความ​จริง.

ข้อ​ผิด​พลาด​และ​ข้อ​อ่อนแอ.

ผู้​บันทึก​คัมภีร์​ไบเบิล​ยอม​รับ​ข้อ​ผิด​พลาด​และ​ข้อ​อ่อนแอ​ของ​ตัว​เอง​อย่าง​ตรง​ไป​ตรง​มา. โมเซ​บอก​เล่า​ความ​ผิด​ที่​ท่าน​ได้​ทำ​ซึ่ง​ทำ​ให้​ท่าน​ต้อง​รับ​ผล​เสีย​อย่าง​มาก. (อาฤธโม 20:7-13) อาซาฟ​อธิบาย​ว่า​ช่วง​หนึ่ง​ท่าน​เคย​อิจฉา​ชีวิต​ที่​หรูหรา​ของ​คน​ชั่ว. (บทเพลง​สรรเสริญ 73:1-14) โยนา​เล่า​ถึง​การ​ไม่​เชื่อ​ฟัง​และ​เจตคติ​ที่​ไม่​ดี​ที่​ท่าน​มี​ใน​ตอน​แรก​เมื่อ​พระเจ้า​แสดง​ความ​เมตตา​แก่​ผู้​ทำ​ผิด​ที่​กลับ​ใจ. (โยนา 1:1-3; 3:10; 4:1-3) มัดธาย​เล่า​อย่าง​ไม่​ปิด​บัง​เรื่อง​ที่​ท่าน​ได้​ทิ้ง​พระ​เยซู​ไป​ใน​คืน​ที่​พระองค์​ถูก​จับ.—มัดธาย 26:56.

ผู้​บันทึก​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​เปิด​เผย​ถึง​การ​บ่น​พึมพำ​และ​การ​ขืน​อำนาจ​ของ​คน​ใน​ชาติ​ตัว​เอง. (2 โครนิกา 36:15, 16) ผู้​บันทึก​ไม่​เห็น​แก่​หน้า​ใคร​เลย แม้​แต่​ผู้​ปกครอง​ของ​ชาติ. (ยะเอศเคล 34:1-10) จดหมาย​ของ​เหล่า​อัครสาวก​ก็​มี​ข้อ​ความ​ที่​ตรง​ไป​ตรง​มา​คล้าย​กัน​เมื่อ​รายงาน​ถึง​ปัญหา​ร้ายแรง​ที่​คริสเตียน​แต่​ละ​คน​มี ซึ่ง​รวม​ไป​ถึง​ผู้​มี​หน้า​ที่​รับผิดชอบ​และ​ประชาคม​บาง​ประชาคม​ใน​ศตวรรษ​แรก​แห่ง ส.ศ.—1 โครินท์ 1:10-13; 2 ติโมเธียว 2:16-18; 4:10.

ผู้​บันทึก​คัมภีร์​ไบเบิล เช่น โยนา บันทึก​เรื่อง​ความ​ผิด​พลาด​ของ​ตัว​เอง

ข้อ​เท็จ​จริง​ที่​น่า​อับอาย.

ผู้​บันทึก​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​พยายาม​ปิด​บัง​สิ่ง​ที่​บาง​คน​อาจ​มอง​ว่า​เป็น​ข้อ​เท็จ​จริง​ที่​น่า​อับอาย. คริสเตียน​สมัย​ศตวรรษ​แรก​ยอม​รับ​อย่าง​ตรง​ไป​ตรง​มา​ว่า​พวก​เขา​ไม่​ใช่​กลุ่ม​คน​ที่​ได้​รับ​ความ​นิยม​ชม​ชอบ​จาก​โลก​รอบ​ข้าง แต่​ถูก​ดูหมิ่น​เหยียด​หยาม​ว่า​เป็น​คน​โง่​และ​เป็น​คน​ชั้น​ต่ำ. (1 โครินท์ 1:26-29) ผู้​บันทึก​กล่าว​ว่า​อัครสาวก​ของ​พระ​เยซู​ถูก​มอง​ว่า​เป็น “สามัญ​ชน​ที่​เรียน​มา​น้อย.”—กิจการ 4:13.

ผู้​บันทึก​พระ​ธรรม​กิตติคุณ​ไม่​ได้​แต่ง​เติม​ข้อ​เท็จ​จริง​เพื่อ​ทำ​ให้​พระ​เยซู​ดู​น่า​ยกย่อง​มาก​ขึ้น. แทน​ที่​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น พวก​เขา​รายงาน​อย่าง​ซื่อ​ตรง​ว่า​พระองค์​ประสูติ​อย่าง​ต่ำต้อย​ใน​ครอบครัว​ชน​ชั้น​แรงงาน, ไม่​ได้​เล่า​เรียน​ใน​โรง​เรียน​ที่​มี​ชื่อเสียง​ใน​สมัย​นั้น, และ​ผู้​ฟัง​ส่วน​ใหญ่​ของ​พระองค์​ไม่​ยอม​รับ​ฟัง​ข่าวสาร​ของ​พระองค์.—มัดธาย 27:25; ลูกา 2:4-7; โยฮัน 7:15.

เห็น​ได้​ชัด​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​หลักฐาน​มาก​มาย​ว่า​เป็น​ผล​ผลิต​ของ​ผู้​เขียน​ที่​ซื่อ​สัตย์. ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พวก​เขา​ทำ​ให้​คุณ​ไว้​ใจ​คัมภีร์​ไบเบิล​ไหม?