ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

สุขภาพดีสำหรับทุกคน—อีกไม่นาน!

สุขภาพดีสำหรับทุกคน—อีกไม่นาน!

 สุขภาพ​ดี​สำหรับ​ทุก​คน—อีก​ไม่​นาน!

วารสาร​ข่าว​ของ​เยอรมนี​ชื่อ​โฟคุส รายงาน​ว่า “แนว​คิด​ที่​ว่า​จะ​ไม่​ต้อง​ป่วย​อีก​เลย . . . กำลัง​เป็น​ที่​นิยม.” แต่​แนว​คิด​นี้​ก็​ไม่​ใช่​เรื่อง​ใหม่. เมื่อ​ชีวิต​มนุษย์​เริ่ม​ขึ้น พระ​ผู้​สร้าง​ไม่​ได้​ประสงค์​ให้​มนุษยชาติ​เจ็บ​ป่วย​เลย. พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​สำหรับ​มนุษยชาติ​ไม่​ใช่​เพียง​แค่ “การ​ให้​ทุก​คน​ใน​โลก​มี​สุขภาพ​ดี​ใน​ระดับ​ซึ่ง​เป็น​ที่​ยอม​รับ​ได้.” (เรา​ทำ​ให้​เป็น​ตัว​เอน.) พระ​ผู้​สร้าง​ของ​เรา​ประสงค์​ให้​ทุก​คน​มี​สุขภาพ​สมบูรณ์!

แล้ว​ทำไม​เรา​จึง​เจ็บ​ป่วย​กัน​ทุก​คน? คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​เรา​ว่า​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ทรง​สร้าง​อาดาม​กับ​ฮาวา บิดา​มารดา​ของ​มนุษยชาติ​ทั้ง​สิ้น ให้​สมบูรณ์. เมื่อ​พระองค์​ทรง​สร้าง​สิ่ง​ต่าง ๆ เสร็จ​แล้ว “พระเจ้า​ทอด​พระ​เนตร​ดู​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ที่​พระองค์​ทรง​สร้าง​ไว้​นั้น​เห็น​ว่า​ดี​นัก.” พระ​ผู้​สร้าง​ผู้​เปี่ยม​ด้วย​ความ​รัก​ของ​เรา​ไม่​ประสงค์​ให้​ชีวิต​มนุษย์​ประสบ​กับ​โรค​ภัย​ไข้​เจ็บ​และ​ความ​ตาย​เลย. แต่​เมื่อ​อาดาม​กับ​ฮาวา​เลือก​จะ​ละ​ทิ้ง​แนว​ทาง​แห่ง​ชีวิต​ซึ่ง​ชี้​แนะ​ไว้​ให้​เขา​ทั้ง​สอง เขา​ก็​ตก​เข้า​สู่​บาป. ผล​จาก​บาป​ของ​อาดาม​คือ​ความ​ตาย ซึ่ง​ถ่ายทอด​มา​สู่​มนุษย์​ทุก​คน.—เยเนซิศ 1:31; โรม 5:12.

พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​ทรง​ละ​ทิ้ง​มนุษยชาติ. อีก​ทั้ง​พระองค์​ก็​ไม่​ได้​ล้ม​เลิก​พระ​ประสงค์​ดั้งเดิม​สำหรับ​พวก​เขา​และ​สำหรับ​แผ่นดิน​โลก. ตลอด​คัมภีร์​ไบเบิล​ทั้ง​เล่ม พระองค์​ทรง​เผย​ให้​ทราบ​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​ที่​จะ​ฟื้นฟู​มนุษย์​ที่​เชื่อ​ฟัง​ให้​กลับ​คืน​สู่​สภาพ​เริ่ม​แรก​ที่​มี​สุขภาพ​สมบูรณ์. ขณะ​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​บุตร​ของ​พระเจ้า​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก พระองค์​ทรง​สำแดง​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​ใน​การ​รักษา​โรค​ภัย​ไข้​เจ็บ. เพื่อ​เป็น​ตัว​อย่าง พระ​เยซู​ทรง​รักษา​คน​ตา​บอด, คน​หู​หนวก, โรค​เรื้อน, โรค​ท้อง​มาน, โรค​ลมบ้าหมู, และ​อัมพาต.—มัดธาย 4:23, 24; ลูกา 5:12, 13; 7:22; 14:1-4; โยฮัน 9:1-7.

อีก​ไม่​นาน​พระเจ้า​จะ​ทรง​บัญชา​ให้​พระ​มหา​กษัตริย์​มาซีฮา พระ​เยซู​คริสต์ เข้า​ควบคุม​กิจการ​ต่าง ๆ ใน​โลก​แห่ง​มนุษยชาติ. เมื่อ​พระองค์​ทรง​บริหาร​งาน คำ​พยากรณ์​ของ​ยะซายา​จะ​กลาย​เป็น​จริง ที่​ว่า “จะ​ไม่​มี​ใคร​ที่​อาศัย​อยู่​ที่​นั่น​พูด​ว่า, ‘ข้าพเจ้า​ป่วย​อยู่.’ เพราะ​เหตุ​ว่า​พลเมือง​ทั้ง​หมด​จะ​ได้​รับ​การ​อภัยโทษ​แล้ว.” (ยะซายา 33:24) เรื่อง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​อย่าง​ไร?

เรา​สังเกต​ว่า​ท่าน​ผู้​พยากรณ์​เขียน​ถึง​การ​ที่​พลเมือง​ได้​รับ “การ​อภัยโทษ.” ดัง​นั้น สาเหตุ​ดั้งเดิม​ของ​ความ​เจ็บ​ป่วย—บาป​ของ​มนุษยชาติ​ที่​ตก​ทอด​มา—จะ​ถูก​ขจัด​ ออก​ไป. โดย​วิธี​ใด? จะ​มี​การ​ใช้​คุณค่า​แห่ง​เครื่อง​บูชา​ไถ่​ของ​พระ​เยซู​กับ​มนุษยชาติ​ที่​เชื่อ​ฟัง โดย​วิธี​นั้น​จะ​ขจัด​สาเหตุ​ของ​ความ​เจ็บ​ป่วย​และ​ความ​ตาย​ออก​ไป. สภาพ​อุทยาน​จะ​เกิด​ขึ้น​ทั่ว​ทุก​มุม​โลก. คริสเตียน​อัครสาวก​โยฮัน​เขียน​ว่า “พระเจ้า​จะ​ทรง​เช็ด​น้ำตา​ทุก ๆ หยด​จาก​ตา​ของ​เขา ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​ต่อ​ไป การ​คร่ำ​ครวญ​และ​ร้องไห้​และ​การ​เจ็บ​ปวด​อย่าง​หนึ่ง​อย่าง​ใด​จะ​ไม่​มี​อีก​เลย เพราะ​เหตุ​การณ์​ที่​ได้​มี​อยู่​แต่​ดั้งเดิม​นั้น​ได้​ล่วง​พ้น​ไป​แล้ว.” สิ่ง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​ไม่​ช้า!—วิวรณ์ 21:3, 4; มัดธาย​บท 24; 2 ติโมเธียว 3:1-5.

รักษา​ความ​สมดุล

ใน​ระหว่าง​นี้ ผู้​คน​หลาย​ล้าน​ยัง​ต้อง​ประสบ​กับ​โรค​ภัย​ไข้​เจ็บ. ดัง​นั้น เป็น​เรื่อง​ธรรมดา​ที่​แต่​ละ​คน​จะ​เป็น​ห่วง​เกี่ยว​กับ​สุขภาพ​ของ​ตน​เอง​และ​ของ​คน​ที่​ตน​รัก.

คริสเตียน​ใน​ปัจจุบัน​หยั่ง​รู้​ค่า​ความ​พยายาม​ของ​บุคลากร​ทาง​การ​แพทย์​อย่าง​มาก. พวก​เขา​ดำเนิน​ขั้น​ตอน​ต่าง ๆ ตาม​เหตุ​ผล​เพื่อ​รักษา​สุขภาพ. อย่าง​ไร​ก็​ตาม คำ​สัญญา​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เรื่อง​อนาคต​ซึ่ง​จะ​ไม่​มี​ความ​เจ็บ​ป่วย​ช่วย​เรา​ให้​รักษา​ความ​สมดุล​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้. การ​มี​สุขภาพ​สมบูรณ์​เป็น​เรื่อง​ที่​เป็น​ไป​ไม่​ได้​เลย จน​กว่า​พระ​มหา​กษัตริย์​มาซีฮา​จะ​เข้า​ควบคุม​กิจการ​ต่าง ๆ ของ​มนุษยชาติ. ดัง​ที่​เรา​ได้​พิจารณา แม้​แต่​การ​ค้น​พบ​ที่​น่า​ทึ่ง​ที่​สุด​ก็​ไม่​ได้​ช่วย​ให้​การ​แพทย์​เอื้อม​ถึง​มะม่วง​ลูก​ที่​น่า​กิน​ที่​สุด​ซึ่ง​อยู่​บน​ยอด​ต้น—สุขภาพ​ดี​สำหรับ​ทุก​คน.

เป้าหมาย​ใน “การ​ให้​ทุก​คน​ใน​โลก​มี​สุขภาพ​ดี​ใน​ระดับ​ซึ่ง​เป็น​ที่​ยอม​รับ​ได้” จะ​เป็น​จริง​ใน​อีก​ไม่​นาน. แต่​ไม่​ใช่​โดย​สหประชาชาติ​หรือ​องค์การ​อนามัย​โลก​หรือ​ผู้​วาง​แผน​ด้าน​สภาพ​แวด​ล้อม​หรือ​นัก​ปฏิรูป​สังคม​หรือ​พวก​แพทย์. เป้าหมาย​นั้น​จะ​บรรลุ​ได้​โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​เท่า​นั้น. จะ​น่า​ยินดี​สัก​เพียง​ไร​เมื่อ​ใน​ที่​สุด​มนุษยชาติ​จะ “ได้​รับ​การ​ปลด​ปล่อย​จาก​การ​เป็น​ทาส​ความ​เสื่อม​เสีย​และ​มี​เสรีภาพ​อัน​รุ่ง​โรจน์​แห่ง​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​พระเจ้า”!—โรม 8:21, ล.ม.

[ภาพ​หน้า 10]

ทุก​คน​จะ​มี​สุขภาพ​ดี​ใน​โลก​ใหม่​ของ​พระเจ้า