ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 ทัศนะ​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล

คริสเตียนควรใช้บรรดาศักดิ์ทางศาสนาไหม?

คริสเตียนควรใช้บรรดาศักดิ์ทางศาสนาไหม?

มี​การ​พูด​กัน​มาก​ถึง​ความ​ขาดแคลน​นักเทศน์​นักบวช​ใน​คริสต์ศาสนจักร​ทุก​วัน​นี้ แต่​ก็​ไม่​ค่อย​จะ​มี​การ​ขาดแคลน​บรรดาศักดิ์​ทาง​ศาสนา​ใน​ท่ามกลาง​พวก​เขา. บรรดาศักดิ์​บาง​อย่าง​เป็น​แบบ​ธรรมดาๆ อย่าง​อื่น​ก็​เป็น​แบบ​โอ้อวด. นี่​เป็น​บาง​ตัวอย่าง:

  • นักเทศน์​นักบวช: “บาทหลวง”, “ศาสนาจารย์” (reverend).

  • บิชอป​แองกลิกัน: “สังฆราช”, “มุขนายก.”

  • บิชอป​โรมัน​คาทอลิก (ใน​อิตาลี): “พระ​คุณ​เจ้า”, “มองซินเยอร์.”

  • คาร์ดินัล: “ฯพณฯ.”

  • สันตะปาปา: “พระ​บิดา​ผู้​บริสุทธิ์​ยิ่ง.”

บรรดาศักดิ์ “ศาสนาจารย์” (บาทหลวง) และ “บิชอป” เคย​ใช้​กัน​มา​นาน​จน​ฟัง​ดู​ไม่​ขัด​หู​สมาชิก​คริสต์จักร​ส่วน​ใหญ่. แต่​บรรดา​ศักดิ์​เช่น​นั้น​คัมภีร์​ไบเบิล​อนุญาต​ให้​ใช้​ไหม?

“บาทหลวง (ศาสนาจารย์),” “บิชอป,” และ “คาร์ดินัล”

ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล คิงส์เจมส์ คำ “ที่​นับถือ​อย่าง​ยิ่ง” (reverend) มี​อยู่​เพียง​ครั้ง​เดียว ที่​พระธรรม​บท​เพลง​สรรเสริญ 111:​9 ซึ่ง​กล่าว​ว่า “พระ​นาม​ของ​พระองค์​ก็​บริสุทธิ์​และ​เป็น​ที่​นับถือ​อย่าง​ยิ่ง (reverend).” พระ​นาม​ของ​ผู้​ใด? ข้อ​ต่อ​ไป​ของ​ฉบับ​แปล​นี้​กล่าว​ว่า “ความ​เกรงกลัว​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เป็น​จุด​เริ่ม​ต้น​ของ​สติปัญญา.” (บท​เพลง​สรรเสริญ 111:​10) ใน​ฉบับ​แปล​ของ​คาทอลิก​ฉบับ​หนึ่ง สอง​วรรค​นี้​อ่าน​ว่า “พระนาม​ของ​พระองค์​บริสุทธิ์​และ​น่า​ยำเกรง. ราก​แห่ง​สติปัญญา​คือ​ความ​เกรงกลัว​ยาห์เวห์ [พระ​ยะโฮวา].” (เดอะ นิว เจรูซาเลม ไบเบิล) ฉะนั้น สอดคล้อง​กับ​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า ความ​เกรงกลัว​พระเจ้า หรือ​ความ​นับถือ​ยำเกรง​เช่น​นั้น เป็น​ของ​พระ​ยะโฮวา​ผู้​ทรง​ฤทธานุภาพ​ทุก​ประการ​แต่​ผู้​เดียว​โดย​เฉพาะ. ถ้า​เช่น​นั้น เป็น​การ​ถูกต้อง​หรือ​ที่​จะ​ให้​สิ่ง​นั้น​แก่​มนุษย์?

เปาโล​เขียน​ถึง​ติโมเธียว​ว่า “ถ้า​ผู้​ใด​ปรารถนา​หน้าที่​บิชอป (เจ้า​อธิการ) ผู้​นั้น​ก็​ปรารถนา​การงาน​ที่​ดี.” (1 ติโมเธียว 3:​1, คิงเจมส์) แต่​ตาม​ฉบับ​แปล เดอะ นิว เจรูซาเลม ไบเบิล ข้อ​นั้น​อ่าน​ว่า “ที่​ต้องการ​จะ​เป็น​ผู้​ปกครอง​ผู้​เป็น​ประธาน​นั้น​ก็​เป็น​การ​ปรารถนา​งาน​ที่​มี​เกียรติ.” คริสเตียน​สมัย​แรก​ที่​มี​หน้าที่​รับผิดชอบ​ได้​รับ​การ​กล่าว​ถึง​ฐานะ​เป็น “ผู้​ปกครอง” และ “ผู้​ดูแล.” คำ​เหล่า​นั้น​ถูก​ใช้​นำ​หน้า​ชื่อ​เพื่อ​เป็น​บรรดา​ศักดิ์​ไหม? เปล่า. คน​เหล่า​นั้น​ไม่​เคย​ถูก​เรียก​ว่า “บิชอป​เปโตร” หรือ “ผู้​ปกครอง​ยาโกโบ.” นั่น​คือ​เหตุ​ที่​ชาย​คริสเตียน​ผู้​อาวุโส​ใน​ท่ามกลาง​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ซึ่ง​ทำ​งาน​รับใช้​ประชาคม​ใน​ฐานะ​ผู้​ปกครอง​ไม่​เอา​คำ “ผู้​ปกครอง” มา​ใช้​เป็น​บรรดา​ศักดิ์. คำ “ผู้​ปกครอง” และ “ผู้​ดูแล” (บิชอป) ใช้​กับ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​อยู่​ใน​ฐานะ​หน้าที่​และ​ความ​รับผิดชอบ. คำ​เหล่า​นั้น​ยัง​บ่ง​บอก​ถึง​คุณวุฒิ​ของ​ชาย​ซึ่ง​ได้​รับ​การ​แต่งตั้ง​และ​การงาน​ที่​เขา​ทำ​ด้วย.

บรรดาศักดิ์ “คาร์ดินัล” ล่ะ​เป็น​อย่างไร? คำ​นี้​มี​อยู่​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ไหม? ไม่. คำ​นี้​ไม่​มี​อยู่​ใน​ฉบับ​แปล​ใดๆเลย. ที่​จริง คริสต์จักร​โรมัน​คาทอลิก​ยอม​รับ​ว่า​บรรดาศักดิ์​นี้​ไม่​เป็น​ไป​ตาม​หลัก​คัมภีร์​ไบเบิล. สารานุกรม คาทอลิก เล่ม​ใหม่​อธิบาย​ว่า “คำ​นี้​ได้​มา​จาก​คำ​ลาติน คาร์โด ซึ่ง​ หมาย​ความ​ว่า ‘บานพับ’ และ​ตาม​ถ้อย​คำ​ของ​สันตะปาปา​ยูจีน​ที่​สี่​มี​ว่า ‘เช่น​เดียว​กับ​ที่​ประตู​บ้าน​พึ่ง​พิง​บานพับ​ฉัน​ใด เขต​ปกครอง​ที่​อยู่​ใน​อำนาจ​ของ​สันตะปาปา​อัน​หมาย​ถึง​ประตู​แห่ง​คริสต์จักร​ทั้ง​สิ้น​ก็​ขึ้น​อยู่​กับ​สภา​ราชา​คณะ (คาร์ดินัล) ซึ่ง​ให้​การ​รอง​รับ​และ​ค้ำจุน​ฉัน​นั้น.’” หนังสือ​อ้างอิง​นี้​ยัง​แจ้ง​ให้​เรา​ทราบ​ด้วย​ว่า “เหล่า​คาร์ดินัล​ชื่นชม​กับ​สิทธิ​พิเศษ​ที่​ได้​รับ​การ​เรียก​โดย​ตรง​ว่า ‘ฯพณฯ.’” นอก​จาก​นั้น สถานะ​ของ​เขา​ยัง​อนุญาต​ให้​เขา​สวม​เสื้อ​คลุม​แดง​และ​หมวก​แดง​ด้วย. เหล่า​อัครสาวก​มี ‘สิทธิ​พิเศษ’ เช่น​นั้น​ไหม? คัมภีร์​ไบเบิล​ตอบ​ว่า​ไม่​มี.

“สังฆราช (มุขนายก),” “มองซินเยอร์,” และ “คุณ​พ่อ”

สมาชิก​ของ​คณะ​นักบวช​ควร​ถูก​เรียก​ว่า​สังฆราช (มุขนายก) ไหม? บิชอป​แองกลิกัน​ถูก​เรียก​ว่า “สังฆราช.” บาทหลวง​ชั้น​พิเศษ​ของ​คาทอลิก​มัก​ถูก​เรียก​ว่า “มองซินเยอร์” ซึ่ง​หมาย​ถึง “พระ​คุณ​เจ้า.” ใน​บาง​ประเทศ พวก​นักเทศน์​ของ​คริสต์จักร​ดัตช์​รีฟอร์ม​ถูก​เรียก​ว่า​ดูมินี บรรดาศักดิ์​นี้​ได้​มา​จาก​คำ​ลาติน​โดมินุส ซึ่ง​หมาย​ความ​ว่า “ผู้​เป็น​เจ้า.” แต่​พระ​เยซู​ทรง​สั่งสอน​เหล่า​สาวก​ของ​พระองค์​ว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​อยู่​ว่า​ใน​โลก​นี้ ผู้​ครอบครอง​ตั้ง​ตัว​เป็น​เจ้า​เหนือ​ประชากร​ของ​เขา ... แต่​พวก​ท่าน​จะ​ไม่​เป็น​เช่น​นั้น.” (มัดธาย 20:​25, 26, เดอะ นิว อิงลิช ไบเบิล) นอก​จาก​นี้ อัครสาวก​เปโตร​เขียน​ไว้​ว่า “อย่า​ตั้ง​ตัว​เป็น​เจ้า​นาย​เหนือ​ผู้​ที่​อยู่​ใน​อำนาจ​ของ​ท่าน แต่​จง​เป็น​แบบ​อย่าง​แก่​ฝูง​แกะ​นั้น.” (1 เปโตร 5:​3, นิว เจรูซาเลม ไบเบิล) ใน​โอกาส​ที่​พระ​เยซู​ทรง​ล้าง​เท้า​เหล่า​สาวก​ของ​พระองค์​ด้วย​ความ​ถ่อม​ใจ​นั้น พระองค์​ตรัส​แก่​พวก​เขา​ว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เรียก​เรา​ว่า​อาจารย์​และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​นั่น​ก็​ถูก​แล้ว เรา​เป็น​เช่น​นั้น.” (โยฮัน 13:​13, นิว เจรูซาเลม ไบเบิล) เป็น​การ​ถูกต้อง​ไหม​ที่​คน​เรา​จะ​ใช้​บรรดาศักดิ์​ทาง​ศาสนา​ซึ่ง​เป็น​ของ​พระเจ้า​และ​พระ​บุตร​ของ​พระองค์?

การ​ใช้​บรรดาศักดิ์​ทาง​ศาสนา​ว่า “คุณ​พ่อ” ถูกต้อง​ไหม? คำ​นี้​ใช้​กัน​อย่าง​กว้างขวาง​โดย​พวก​โรมัน​คาทอลิก​และ​แอ​งกลิกัน. คำ “พาเดร” ซึ่ง​หมาย​ถึง “คุณ​พ่อ” ก็​ใช้​อย่าง​กว้างขวาง​เช่น​กัน. แต่​พระ​เยซู​ทรง​สอน​เหล่า​สาวก​ของ​พระองค์​ว่า “ท่าน​ต้อง​ไม่​เรียก​ผู้​ใด​บน​แผ่นดิน​โลก​ว่า​บิดา​ของ​ท่าน เนื่อง​จาก​ท่าน​มี​พระ​บิดา​เพียง​องค์​เดียว และ​พระองค์​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์.” (มัดธาย 23:​9, นิว เจรูซาเลม ไบเบิล) ข้อ​นี้​ใน​ฉบับ​เดอะ นิว อิงลิช ไบเบิล ก็​อ่าน​คล้าย​กัน​ว่า “อย่า​เรียก​มนุษย์​ผู้​ใด​บน​แผ่นดิน​โลก​ว่า ‘บิดา.’” เพราะ​เหตุใด​พวก​นักเทศน์​นักบวช​จึง​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระ​บัญชา​ข้อ​นี้​ที่​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ให้​ไว้?

สันตะปาปา​แห่ง​โรม​ตาม​ปกติ​ถูก​เรียก​ว่า “พระ​บิดา​ผู้​บริสุทธิ์.” แต่​คณะ​ผู้​ร่วม​งาน​ชาว​อิตาลี​มัก​เรียก​เขา​ว่า​ซานติสซีโม พาเดร ซึ่ง​หมาย​ความ​ว่า “พระ​บิดา​ผู้​บริสุทธิ์​ยิ่ง.” “พระ​บิดา​ผู้​บริสุทธิ์” เป็น​คำ​ยกย่อง​ซึ่ง​ปรากฏ​เพียง​ครั้ง​เดียว​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล. (โยฮัน 17:​11) นี่​เป็น​คำ​ยกย่อง​พิเศษ​สำหรับ​พระเจ้า​ผู้​สูง​สุด​แห่ง​สกล​โลก. เป็น​การ​ถูกต้อง​ไหม​สำหรับ​สิ่ง​มี​ชีวิต ซึ่ง​เป็น​ฝ่าย​โลก​และ​ไม่​สมบูรณ์ จะ​ถูก​เรียก​ด้วย​คำ​นี้?

การ​ล่วง​ละเมิด​ทาง​ศาสนา

โปรด​อ่าน​และ​สังเกต​บริบท​ของ​มัดธาย 23:​1-12. พระ​เยซู​เริ่ม​ตรัส​ถึง​พวก​ฟาริซาย ซึ่ง​เป็น​นิกาย​ที่​สำคัญ​นิกาย​หนึ่ง​ของ​ลัทธิ​ยูดา. พวก​เขา​เป็น​นักกฎหมาย เป็น​ผู้​เคร่งครัด​ใน​การ​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ​ปลีก​ย่อย​ทุก​อย่าง​ใน​กฎหมาย​ของ​โมเซ. เขา​ชอบ​แต่ง​ตัว​และ​ทำ​ท่า​ทาง​ใน​แบบ​ที่​เรียก​ร้อง​ความ​สนใจ​สู่​ตัว​เอง. ศาสนา​ของ​เขา​เป็น​รูป​แบบ​หนึ่ง​ของ​ลัทธิ​เอา​หน้า—แบบ​เสื้อ​ผ้า​ที่​สวม​ใส่, การ​ชอบ​นั่ง​ที่​สูง​ใน​งาน​เลี้ยง, การ​นั่ง​แถว​หน้า​ใน​ธรรมศาลา และ​การ​ใช้​คำ​ยกย่อง​ให้​เกียรติ​ตัว​เอง. พวก​เขา​ถึง​กับ​เรียกร้อง​ความ​เคารพ​ให้​กับ​ตน​มาก​กว่า​ที่​มี​การ​ให้​แก่​บิดา​มารดา​ด้วย​ซ้ำ. พวก​เขา​ต้องการ​ให้​เรียก​ตน​ว่า​บิดา. แต่​พระ​เยซู​ทรง​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​เหล่า​สาวก​ทั้ง​ปวง​ของ​พระองค์​เป็น​บุตร​ของ​พระเจ้า​เท่า​เทียม​กัน. บรรดาศักดิ์​ใดๆที่​ขัดแย้ง​กับ​ความ​เสมอภาค​นี้​ก็​เป็น​การ​ล่วง​เกิน​อย่าง​โอหัง​ต่อ​สิ่ง​ซึ่ง​เป็น​ของ​พระเจ้า. ด้วย​เหตุ​นั้น พระ​เยซู​จึง​ห้าม​การ​ใช้​คำ “บิดา” ใน​ฐานะ​เป็น​คำ​ยกย่อง​ให้​เกียรติ​ทาง​ศาสนา. พระ​เยซู​ทรง​ยืนยัน​ว่า​เหล่า​สาวก​ของ​พระองค์​มี​พระ​บิดา​เพียง​องค์​เดียว​ใน​ด้าน​ความ​เชื่อ นั่น​คือ พระ​ยะโฮวา.

เป็น​ที่​ชัดเจน​มิ​ใช่​หรือ​ว่า​พวก​นักเทศน์​นักบวช​เป็น​อัน​มาก​กำลัง​ยืน​อยู่​บน ‘ที่​อัน​บริสุทธิ์’ ซึ่ง​สงวน​ไว้​สำหรับ​พระเจ้า​และ​พระ​บุตร​ของ​พระองค์ และ​ความ​เคารพ​นับถือ​เป็น​อัน​มาก​ได้​มี​การ​เบี่ยง​เบน​จาก​พระองค์​ทั้ง​สอง​ไป​ยัง​มนุษย์​ที่​ไม่​สมบูรณ์? คริสเตียน​แท้​ใน​ทุก​วัน​นี้​หลีกเลี่ยง​การ​ใช้​บรรดาศักดิ์​อัน​เป็น​คำ​ยกย่อง​ทาง​ศาสนา และ​พวก​เขา​หลีกเลี่ยง​กิจ​ปฏิบัติ​ใน​การ​เทิดทูน​มนุษย์ ให้​ได้​รับ​การ​เคารพ​สักการะ. ท่าม​กลาง​พยาน​พระ​ยะโฮวา ชื่อ​เรียก​อย่าง​เดียว​สำหรับ​ผู้​มี​ตำแหน่ง​หน้าที่​คือ “พี่น้อง.” (2 เปโตร 3:​15) การ​ทำ​เช่น​นี้​สอดคล้อง​กับ​คำ​ตรัส​ของ​พระ​เยซู​ที่​ว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​พี่น้อง​กัน​ทั้ง​หมด.”—มัดธาย 23:8.