ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​อย่าง​ไร?

คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​อย่าง​ไร?

พระเจ้า​ตอบ​คำ​อธิษฐาน​ของ​ทุก​คน​ไหม?

คุณ​คิด​ว่า​พระเจ้า​จะ​ตอบ​คำ​อธิษฐาน​ของ . . .

  • ทุก​คน

  • บาง​คน

  • ไม่​ตอบ​เลย

สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก

“พระ​ยะโฮวา​อยู่​ใกล้​ทุก​คน . . . ที่​ร้อง​เรียก​พระองค์​ด้วย​ความ​จริง​ใจ”—สดุดี 145:18

เรา​รู้​อะไร​อีก​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล?

  • พระเจ้า​ไม่​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ของ​คน​ที่​ต่อ​ต้าน​พระองค์ (อิสยาห์ 1:15) แต่​พวก​เขา​สามารถ “กลับ​มา​คืน​ดี” กับ​พระองค์​ได้​ถ้า​พวก​เขา​กลับ​ใจ—อิสยาห์ 1:18

  • พระเจ้า​จะ​ตอบ​คำ​อธิษฐาน​เมื่อ​สิ่ง​นั้น​สอดคล้อง​กับ​ความ​ประสงค์​ของ​พระองค์​ตาม​ที่​พบ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล—1 ยอห์น 5:14

เวลา​อธิษฐาน​ต้อง​ทำ​ท่า​พิเศษ​ไหม?

บาง​คน​เชื่อ​ว่า พวก​เขา​ต้อง​คุกเข่า ก้ม​หัว และ​ประสาน​มือ​เข้า​ด้วย​กัน คุณ​คิด​อย่าง​ไร?

สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก

พระเจ้า​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ทั้ง​ของ​คน​ที่ “นั่ง” “ยืน” “หมอบ” หรือ “คุกเข่า” (1 พงศาวดาร 17:16; 2 พงศาวดาร 30:27; เอสรา 10:1; กิจการ 9:40) พระองค์​ไม่​เรียก​ร้อง​ว่า​ต้อง​ทำ​ท่า​ไหน​เป็น​พิเศษ​เวลา​อธิษฐาน​ถึง​พระองค์

เรา​รู้​อะไร​อีก​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล?