หอสังเกตการณ์—ฉบับศึกษา ธันวาคม 2020

ฉบับนี้มีบทความศึกษาที่เริ่มใช้วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2021

คำถามจากผู้อ่าน

คำพูดของเปาโลที่ 1 โครินธ์ 15:29 หมายความว่าคริสเตียนบางคนในสมัยนั้นรับบัพติศมาแทนคนตายไหม?

คำถามจากผู้อ่าน

สุภาษิต 24:16 บอกว่า “คนดีอาจล้มถึงเจ็ดครั้งแต่จะลุกขึ้นมาได้” ข้อนี้หมายถึงคนที่ทำบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วพระเจ้าก็ให้อภัยเขาไหม?