หอสังเกตการณ์ ฉบับที่ 2, 2020 | อะไรจะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น?

ผู้คนถามแบบนี้มาหลายร้อยปีแล้ว เชิญหาคำตอบในคัมภีร์ไบเบิล

“ขอให้รัฐบาลของพระองค์มาปกครอง”—หลายล้านคนอธิษฐานขอแบบนี้

มีอะไรบ้างเกี่ยวกับรัฐบาลของพระเจ้าที่เราต้องรู้เพื่อจะเข้าใจคำอธิษฐานนี้?

ทำไมต้องมีรัฐบาลของพระเจ้า?

เมื่อมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบปกครองกันเองจึงทำให้เกิดปัญหามากมายตามมา

ใครเป็นกษัตริย์ของรัฐบาลพระเจ้า?

ผู้เขียนคัมภีร์ไบเบิลหลายคนบันทึกรายละเอียดที่ช่วยระบุตัวผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ของรัฐบาลของพระเจ้า ตลอดประวัติศาสตร์มีบุคคลเดียวเท่านั้นที่มีชีวิตตรงตามที่บอกไว้

รัฐบาลของพระเจ้าจะมาปกครองโลกเมื่อไร?

สาวกที่ซื่อสัตย์บางคนของพระเยซูอยากรู้เรื่องนี้ด้วย พระเยซูตอบคำถามพวกเขาอย่างไร?

รัฐบาลของพระเจ้าจะทำอะไรเพื่อมนุษย์ทุกคน?

พระเยซูรู้ว่ารัฐบาลของพระเจ้าเท่านั้นที่แก้ปัญหาต่าง ๆ ของโลกได้ รัฐบาลนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างที่ทำให้เรามั่นใจ?

เลือกสนับสนุนรัฐบาลของพระเจ้าตั้งแต่ตอนนี้!

พระเยซูแนะนำให้คนที่ติดตามท่านทำให้การปกครองของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต คุณจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร?

รัฐบาลของพระเจ้าคืออะไร?

หลายคนอธิษฐานขอให้รัฐบาลของพระเจ้ามาปกครอง แต่คุณเคยสงสัยไหมว่ารัฐบาลของพระเจ้าคืออะไรและรัฐบาลนี้จะทำอะไร?