หอสังเกตการณ์ ฉบับที่ 1, 2020 | ค้นหาความจริง

คัมภีร์ไบเบิลให้คำตอบที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิต

ค้นหาความจริง

โลกนี้เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจกันและมีข้อมูลเท็จมากขึ้น แต่มีขั้นตอนต่าง ๆ ที่คุณทำได้เพื่อจะรู้คำตอบที่เป็นความจริงเกี่ยวกับคำถามสำคัญที่สุดในชีวิต

คัมภีร์ไบเบิลมีความจริงที่เชื่อถือได้

คุณมั่นใจได้เต็มที่ว่าคัมภีร์ไบเบิลมีความจริงที่เชื่อถือได้

ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและพระคริสต์

พระยะโฮวาพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์ต่างกันอย่างไร?

ความจริงเรื่องรัฐบาลของพระเจ้า

ข้อคัมภีร์หลายข้อพูดถึงรัฐบาลของพระเจ้าและบอกความจริงเกี่ยวกับที่ตั้ง จุดประสงค์ ผู้ที่ปกครอง และประชาชนของรัฐบาลนี้

ความจริงเกี่ยวกับอนาคต

เสริมความหวังของเราในสิ่งที่พระเจ้าบอกเกี่ยวกับอนาคตของโลกและเกี่ยวกับผู้คนที่จะอยู่ที่นั่น

คุณจะได้อะไรจากความจริง

ความรู้ที่เป็นความจริงจากคัมภีร์ไบเบิลถ้อยคำพระเจ้าให้ประโยชน์มากมาย