ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของคุณไหม?

พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของคุณไหม?

ตอน​อธิษฐาน คุณ​คิด​ว่า​พระเจ้า​ฟัง​คุณ​อยู่​ไหม?

คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​อย่าง​ไร?

  • พระเจ้า​ฟัง​เวลา​คุณ​อธิษฐาน คัมภีร์​ไบเบิล​ทำ​ให้​เรา​มั่น​ใจ​ว่า “พระ​ยะโฮวา​อยู่​ใกล้​ทุก​คน​ที่​ร้อง​เรียก​พระองค์ คือ​ทุก​คน​ที่​ร้อง​เรียก​พระองค์​ด้วย​ความ​จริง​ใจ . . . พระองค์​ฟัง​พวก​เขา​ร้อง​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ”—สดุดี 145:18, 19

  • พระเจ้า​อยาก​ให้​คุณ​อธิษฐาน​ถึง​พระองค์ คัมภีร์​ไบเบิล​เชิญ​เรา​ให้ “ขอ​ทุก​สิ่ง​จาก​พระเจ้า​ด้วย​การ​อธิษฐาน​และ​การ​อ้อน​วอน และ​ให้​ขอบคุณ​พระองค์​ด้วย”—ฟีลิปปี 4:6

  • พระเจ้า​ห่วงใย​คุณ พระเจ้า​รู้​ดี​ว่า​เรา​เป็น​ห่วง​หรือ​กัง​วล​เรื่อง​อะไร​บ้าง และ​พระองค์​อยาก​ช่วย​เรา คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า ให้ “ฝาก​ความ​กังวล​ทั้ง​หมด​ไว้​กับ​พระองค์ เพราะ​พระองค์​ห่วงใย​คุณ”—1 เปโตร 5:7