ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิลบอกอย่างไร?

คัมภีร์ไบเบิลบอกอย่างไร?

จะ​มี​สัก​วัน​ไหม​ที่​โลก​นี้​จะ​มี​ความ​ยุติธรรม​อย่าง​แท้​จริง?

คุณ​คิด​อย่าง​ไร?

  • มี

  • ไม่​มี

  • ไม่​แน่​ใจ

สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก

“ผม​รู้​ว่า​พระ​ยะโฮวา​จะ​ปก​ป้อง​คน​ต่ำต้อย และ​ให้​ความ​ยุติธรรม​กับ​คน​จน” (สดุดี 140:12) รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​โลก​นี้​มี​ความ​ยุติธรรม​อย่าง​แท้​จริง

เรา​รู้​อะไร​อีก​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล?

  • พระเจ้า​เห็น​ความ​ไม่​ยุติธรรม​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​ทุก​วัน​นี้ และ​พระองค์​จะ​จัด​การ​กับ​เรื่อง​นี้—ปัญญาจารย์ 5:8

  • ความ​ยุติธรรม​จาก​พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​โลก​สงบ​สุข​และ​ปลอด​ภัย—อิสยาห์ 32:16-18

พระเจ้า​ลำเอียง​ไหม?

บาง​คน​เชื่อ​ว่า พระเจ้า​อวยพร​หรือ​ไม่​ก็​สาป​แช่ง​คน​กลุ่ม​ใด​กลุ่ม​หนึ่ง แต่​หลาย​คน​เชื่อ​ว่า​พระเจ้า​ยุติธรรม​กับ​ทุก​คน คุณ​คิด​อย่าง​ไร?

สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก

“พระเจ้า​ไม่​ลำเอียง พระองค์​ยอม​รับ​ทุก​คน​ที่​เกรง​กลัว​พระองค์​และ​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง ไม่​ว่า​เขา​จะ​เป็น​คน​ชาติ​ไหน​ก็​ตาม” (กิจการ 10:34, 35) ใน​สายตา​ของ​พระเจ้า มนุษย์​ทุก​คน​ล้วน​เท่า​เทียม​กัน

เรา​รู้​อะไร​อีก​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล?

  • คัมภีร์​ไบเบิล​มี “ข่าว​ดี” สำหรับ “ทุก​ประเทศ ทุก​ตระกูล ทุก​ภาษา และ​ทุก​ชน​ชาติ”—วิวรณ์ 14:6