ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ดัชนีหัวเรื่องในตื่นเถิด! ปี 2016

ดัชนีหัวเรื่องในตื่นเถิด! ปี 2016

“ขอบคุณมาก พวกคุณทำวารสารที่เหมาะกับเวลาจริง ๆ”—เอมี

ในฐานะที่เอมีเป็นแม่ เธอพบวิธีแก้ปัญหาหลายอย่างจากวารสารตื่นเถิด! ผู้อ่านหลายล้านคนก็ได้ประโยชน์จากวารสารที่ออกทุกสองเดือนนี้เช่นเดียวกับเอมี เชิญเข้าไปที่ www.jw.org/th เพื่อดูหัวเรื่องต่าง ๆ ของตื่นเถิด! ปี 2016

ชีวิตสัตว์และพืช

สุขภาพและการแพทย์

  • เชื้อโรค—วิธีลดความเสี่ยง ฉบับที่ 6

  • โรคภูมิแพ้อาหารและโรคภูมิแพ้อาหารแฝง ฉบับที่ 3

บุคคลในประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ของมนุษย์

สัมภาษณ์

  • ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตเล่าเรื่องความเชื่อของเขา (วาย. ซู) ฉบับที่ 2

พยานพระยะโฮวา

ประเทศและชนชาติต่าง ๆ

เรื่องอื่น ๆ

ศาสนา

  • คัมภีร์ไบเบิลบอกอย่างไรเกี่ยวกับการรักร่วมเพศ? ฉบับที่ 4

  • คัมภีร์ไบเบิลเป็นแค่หนังสือดี ๆ เล่มหนึ่งไหม? ฉบับที่ 2

  • พระเยซูเคยมีชีวิตอยู่จริงไหม? ฉบับที่ 5

วิทยาศาสตร์

ทัศนะของคัมภีร์ไบเบิล