ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

อัสตานา

ดินแดน​และ​ชน​ชาติ

เที่ยวคาซัคสถาน

เที่ยวคาซัคสถาน

ชาว​คาซัค​เคย​อยู่​อย่าง​กลุ่ม​ชน​เร่ร่อน แม้​แต่​ทุก​วัน​นี้​คน​เลี้ยง​สัตว์​ชาว​คาซัค​บาง​คน​ก็​ยัง​พา​ฝูง​สัตว์​ของ​เขา​ไป​กิน​หญ้า​ตาม​ที่​ต่าง ๆ แล้ว​แต่​ฤดู​กาล เช่น ใน​ฤดู​ร้อน​พวก​เขา​จะ​ไป​ที่​ทุ่ง​หญ้า​ใน​แถบ​ที่​ราบ​สูง​ซึ่ง​มี​อากาศ​เย็น​กว่า ส่วน​ช่วง​ที่​ใกล้​จะ​ถึง​ฤดู​ที่​มี​หิมะ พวก​เขา​จะ​พา​ฝูง​สัตว์​ไป​ที่​ราบ​ลุ่ม​เพราะ​มี​อากาศ​อบอุ่น​กว่า

ถึง​แม้​ชาว​คาซัค​บาง​คน​อาศัย​อยู่​ใน​เมือง​ที่​เจริญ​แล้ว แต่​ประเพณี อาหาร​การ​กิน และ​ศิลปหัตถกรรม​ของ​พวก​เขา​ก็​ยัง​สะท้อน​ให้​เห็น​วิถี​ชีวิต​แบบ​ดั้งเดิม​ของ​บรรพบุรุษ​ที่​เป็น​กลุ่ม​ชน​เร่ร่อน ชาว​คาซัค​ชอบ​บท​กลอน เพลง และ​ดนตรี​ที่​เล่น​ด้วย​เครื่อง​ดนตรี​พื้นเมือง

เยิร์ท คือ​กระโจม​แบบ​ดั้งเดิม​ที่​เคลื่อน​ย้าย​ได้​ง่าย​ของ​กลุ่ม​ชน​เร่ร่อน กระโจม​นี้​กลาย​มา​เป็น​สัญลักษณ์​ของ​การ​อยู่​ร่วม​กัน​อย่าง​กลมกลืน​ระหว่าง​มนุษย์​กับ​ธรรมชาติ คน​เลี้ยง​แกะ​ยัง​คง​ชอบ​เยิร์ท และ​ชาว​คาซัค​ใน​เมือง​ก็​ชอบ​ใช้​เยิร์ท​เมื่อ​จัด​งาน​ใน​โอกาส​พิเศษ เยิร์ท​ยัง​เป็น​ที่​พัก​ที่​สะดวก​สบาย​สำหรับ​นัก​ท่อง​เที่ยว​ด้วย การ​ตกแต่ง​ด้าน​ใน​เยิร์ท​แสดง​ให้​เห็น​ถึง​ความ​สามารถ​ใน​การ​เย็บ​ปัก​ถัก​ร้อย การ​ทอ​ผ้า และ​การ​ทอ​พรม​ของ​ผู้​หญิง​ชาว​คาซัค

ด้าน​ใน​ของ​เยิร์ท

ครอบครัว​ชาว​คาซัค​ใน​ชนบท​ถือ​ว่า​ม้า​เป็น​สัตว์​ที่​มี​ค่า ใน​ภาษา​คาซัค​มี​อย่าง​น้อย 21 คำ​ที่​หมาย​ถึง​ม้า โดย​แต่​ละ​คำ​มี​ความ​หมาย​ต่าง​กัน​เล็ก​น้อย และ​มี​มาก​กว่า 30 คำ​ที่​ใช้​อธิบาย​ถึง​สี​ของ​ขน​ม้า ม้า​สวย ๆ ยัง​มี​ราคา​แพง​และ​ถือ​เป็น​ของ​ขวัญ​ที่​มี​ค่า​มาก ตาม​ชนบท​เด็ก​ผู้​ชาย​จะ​เรียน​วิธี​ขี่​ม้า​ตั้ง​แต่​ยัง​เด็ก

อาหาร​พื้นเมือง​ของ​คาซัค​มัก​จะ​มี​เนื้อ​เป็น​ส่วน​ประกอบ​และ​ไม่​ใช่​อาหาร​รส​จัด คู​มิส​เป็น​เครื่อง​ดื่ม​ที่​ชาว​คาซัค​นิยม​ซึ่ง​ทำ​จาก​นม​ม้า​และ​มี​ประโยชน์​ต่อ​สุขภาพ นอก​จาก​นั้น ยัง​มี​ชูบัต ที่​ทำ​จาก​นม​อูฐ​ซึ่ง​เป็น​เครื่อง​ดื่ม​ที่​เข้มข้น​และ​มี​รส​ค่อนข้าง​เปรี้ยว

ใน​อัลมา​ตี มี​สำนักงาน​สาขา​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​มา​เยี่ยม​ชม​เสมอ

เสือ​ดาว​หิมะ​จอม​พราง​ตัว​อาศัย​อยู่​บน​ที่​สูง​ใน​แถบ​ภูเขา​ของ​คาซัคสถาน​ใน​ช่วง​ฤดู​ร้อน