ตื่นเถิด! ฉบับที่ 3, 2019 | คัมภีร์ไบเบิลทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้!

คัมภีร์ไบเบิลช่วยผู้คนหลายยุคหลายสมัยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น คุณสามารถได้ประโยชน์จากคำแนะนำที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

หนังสือเก่าแก่แต่เป็นประโยชน์กับชีวิตสมัยใหม่

ดูว่าบางคนบอกอย่างไรหลังจากที่ได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลแล้วเอาคำแนะนำที่ได้อ่านไปใช้ในชีวิต

ด้านร่างกาย

คำแนะนำในคัมภีร์ไบเบิลสนับสนุนให้เราทำสิ่งที่ทำได้เพื่อดูแลสุขภาพ

ด้านอารมณ์

เราจะได้ประโยชน์ถ้าเราฝึกควบคุมอารมณ์

ครอบครัวและเพื่อน ๆ

ถ้าคุณเป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ได้ คุณก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น

ความมั่นคงทางการเงิน

คำแนะนำในคัมภีร์ไบเบิลช่วยคุณรับมือกับปัญหาเรื่องเงินอย่างไร?

ความสัมพันธ์กับพระเจ้า

มาตรฐานของพระเจ้าและคำแนะนำในคัมภีร์ไบเบิลทำให้เรามีความคิดและมุมมองที่ดีในชีวิต อ่านดูว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

หนังสือที่เป็นประโยชน์มากที่สุดในประวัติศาสตร์

สถิติแสดงว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นหนังสือที่มีการแปลและแจกจ่ายมากที่สุด

ในตื่นเถิด! ฉบับนี้: คัมภีร์ไบเบิลทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้!

คัมภีร์ไบเบิลมีคำแนะนำที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน