ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ใน​โลก​ที่​มี​ปัญหา​มาก​มาย

1 | ดูแลสุขภาพของคุณ

1 | ดูแลสุขภาพของคุณ

ทำไม​ถึง​สำคัญ?

เรื่อง​ร้าย ๆ ที่​เกิด​ขึ้น​และ​ภัย​ธรรมชาติ​ส่ง​ผล​กับ​สุขภาพ​ของ​คน​เรา​ได้​ไม่​ว่า​จะ​ทาง​ตรง​หรือ​ทาง​อ้อม ปัญหา​และ​เรื่อง​ร้าย ๆ ที่​เกิด​ขึ้น​อาจ​ทำ​ให้ . . .

  • ผู้​คน​รู้สึก​เครียด และ​ความ​เครียด​ที่​สะสม​เป็น​เวลา​นาน​ก็​อาจ​ทำ​ให้​ป่วย

  • ระบบ​สาธารณสุข​ให้​การ​ดู​แล​ไม่​ทั่ว​ถึง เพราะ​บุคลากร​ทาง​การ​แพทย์​และ​ยา​ไม่​เพียง​พอ

  • ผู้​คน​มี​ราย​ได้​น้อย​ลง และ​ไม่​มี​เงิน​พอ​ซื้อ​สิ่ง​จำเป็น เช่น อาหาร​ที่​มี​ประโยชน์​หรือ​จ่าย​ค่า​รักษา​พยาบาล

สิ่ง​ที่​คุณ​ควร​รู้

  • อาการ​ป่วย​หรือ​ความ​เครียด​อาจ​ส่ง​ผล​ต่อ​ความ​คิด​และ​การ​ตัดสิน​ใจ​ของ​คุณ ซึ่ง​รวม​ถึง​เรื่อง​สุขภาพ​ด้วย คุณ​อาจ​ไม่​ได้​ดู​แล​ตัว​เอง​อย่าง​ที่​ควร​ทำ ถ้า​ปล่อย​ให้​เป็น​แบบ​นี้ อาการ​ป่วย​ที่​มี​อยู่​แล้ว​ก็​จะ​หนัก​กว่า​เดิม

  • ถ้า​คุณ​ไม่​รักษา​อาการ​ป่วย​ที่​เป็น​อยู่ สุขภาพ​ของ​คุณ​ก็​จะ​ยิ่ง​แย่​ลง​และ​อาจ​เป็น​อันตราย​ถึง​ชีวิต​ด้วย​ซ้ำ

  • ถ้า​คุณ​มี​สุขภาพ​แข็งแรง คุณ​ก็​จะ​ตัดสิน​ใจ​ได้​ดี​แม้​จะ​มี​ปัญหา​มาก​มาย

  • ไม่​ว่า​คุณ​จะ​รวย​หรือ​จน คุณ​ก็​ดู​แล​สุขภาพ​ของ​คุณ​ได้

สิ่ง​ที่​คุณ​ทำ​ได้

คน​ฉลาด​จะ​พยายาม​ดู​ว่า​มี​อันตราย​อะไร​บ้าง​และ​หลีก​เลี่ยง​สิ่ง​เหล่า​นั้น เรื่อง​สุขภาพ​ก็​เหมือน​กัน ถ้า​คุณ​รักษา​สุขอนามัย​ให้​ดี ความ​เสี่ยง​ที่​คุณ​จะ​เป็น​โรค และ​ความ​รุนแรง​จาก​โรค​นั้น​ก็​จะ​น้อย​ลง จำ​ไว้​ว่า​การ​ป้องกัน​ดี​กว่า​การ​รักษา

“ถ้า​เรา​ดู​แล​ตัว​เรา​และ​บ้าน​ของ​เรา​ให้​สะอาด เรา​ก็​จะ​ประหยัด​เงิน​ค่า​หมอ​ค่า​ยา​ไป​ได้​เยอะ”—อันเดรอัส *

^ บาง​ชื่อ​ใน​วารสาร​เล่ม​นี้​เป็น​ชื่อ​สมมุติ