ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ในตื่นเถิด! ฉบับนี้

ในตื่นเถิด! ฉบับนี้

ตอน​นี้​โลก​มี​ปัญหา​มาก​มาย ไม่​วัน​ใด​ก็​วัน​หนึ่ง เรา​แต่​ละ​คน​อาจ​ได้​รับ​ผล​กระทบ​จาก​ภัย​ธรรมชาติ​และ​ปัญหา​ที่​มนุษย์​สร้าง​ขึ้น คุณ​และ​ครอบครัว​จะ​รับมือ​กับ​ปัญหา​ที่​กระทบ​กับ​คน​ทั่ว​โลก​ได้​ยังไง? ตื่นเถิด! เล่ม​นี้​จะ​ช่วย​ให้​คุณ . . .

1 | ดู​แล​สุขภาพ​ของ​คุณ

2 | ระวัง​ปัญหา​เรื่อง​เงิน

3 | สนใจ​ความ​รู้สึก​ของ​คน​ที่​คุณ​รัก

4 | อย่า​หมด​หวัง