ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

มี​ผู้​ออก​แบบ​ไหม?

สีน้ำเงินเปล่งประกายของโพลเลีย เบอร์รี

สีน้ำเงินเปล่งประกายของโพลเลีย เบอร์รี

โพลเลีย คอนเดนซาตา (Pollia condensata) เป็น​พืช​ทาง​แถบ​ทวีป​แอฟริกา​ที่​มี​ผล​ขนาด​เล็ก​สี​น้ำเงิน​สดใส​แบบ​ที่​เรา​ไม่​เคย​เห็น​ใน​พืช​ชนิด​ใด​มา​ก่อน ที่​น่า​แปลก​คือ เบอร์รี​ชนิด​นี้​ไม่​มี​สาร​สี​น้ำเงิน ถ้า​อย่าง​นั้น​ความ​ลับ​ของ​สี​สัน​ที่​สะดุด​ตา​นี้​คือ​อะไร?

ลอง​คิด​ดู ผนัง​เซลล์​ของ​เปลือก​เบอร์รี​มี​เส้นใย​ที่​เรียง​ตัว​กัน​เหมือน​ไม้​ขีด​ที่​เรียง​เป็น​แพ โดย​เส้นใย​แต่​ละ​ชั้น​จะ​ซ้อน​ทับ​ใน​มุม​ที่​ต่าง​กัน​เล็ก​น้อย เกิด​เป็น​การ​เรียง​ตัว​ใน​รูป​แบบ​ที่​ซ้อน​ทับ​กัน​หลาย ๆ ชั้น​จน​เป็น​เกลียว ถึง​แม้​ชั้น​เส้นใย​ที่​ผิว​เปลือก​เหล่า​นี้​ไม่​มี​สี​น้ำเงิน​ใน​ตัว​เอง แต่​ด้วย​รูป​แบบ​โครง​สร้าง​ที่​เรียง​ซ้อน​กัน​แบบ​นั้น จึง​ทำ​ให้​เบอร์รี​ชนิด​นี้​มี​สี​สดใส​เปล่ง​ประกาย​แวว​วาว เซลล์​ส่วน​ใหญ่​สะท้อน​ให้​เรา​เห็น​สี​น้ำเงิน แต่​ถ้า​มอง​ใน​มุม​ที่​ต่าง​กัน บาง​เซลล์​อาจ​สะท้อน​ให้​เห็น​สี​เขียว ชมพู หรือ​เหลือง​เพราะ​มุม​ของ​การ​จัด​วาง​ชั้น​เส้นใย​เหล่า​นั้น นอก​จาก​นั้น ถ้า​เรา​สังเกต​ใน​ระยะ​ใกล้​จะ​เห็น​ว่า​สี​ของ​เบอร์รี​ไม่​ได้​เป็น​แบบ​เรียบ​และ​สม่ำเสมอ แต่​จะ​เห็น​สี​เป็น​จุด​เล็ก ๆ เหมือน​จุด​ภาพ​บน​จอ​คอมพิวเตอร์

เนื่อง​จาก​สี​ของ​โพลเลีย เบอร์รี ไม่​ได้​เกิด​จาก​สาร​สี ดัง​นั้น เมื่อ​มัน​หลุด​ออก​มา​จาก​ต้น​แล้ว มัน​ก็​ยัง​คง​มี​สี​สดใส​อยู่ ที่​จริง โพลเลีย เบอร์รี​บาง​ลูก​ที่​ถูก​เก็บ​ไว้​นาน​นับ​ร้อย​ปี​ก็​ยัง​มี​สี​สัน​สดใส​เหมือน​เพิ่ง​เก็บ​สด ๆ จาก​ต้น! นัก​วิจัย​บอก​ว่า สี​สัน​ที่​สวย​งาม​ของ​เบอร์รี​ชนิด​นี้​ดึงดูด​พวก​นก​อย่าง​มาก​ทั้ง ๆ ที่​มัน​มี​แต่​เม็ด และ​ไม่​มี​ส่วน​ที่​กิน​ได้​เลย

สี​ชนิด​พิเศษ​ที่​ไม่​ได้​เกิด​จาก​สาร​สี​ของ​โพลเลีย เบอร์รี เป็น​แรง​บันดาล​ใจ​ให้​นัก​วิทยาศาสตร์​คิด​ค้น​ผลิตภัณฑ์​มาก​มาย ตั้ง​แต่​สี​ที่​ไม่​ซีด​จาง​ไป​จน​ถึง​กระดาษ​ป้องกัน​การ​ปลอม​แปลง

คุณ​คิด​อย่าง​ไร? สี​น้ำเงิน​เปล่ง​ประกาย​ของ​โพลเลีย เบอร์รี เกิด​ขึ้น​เอง​โดย​วิวัฒนาการ​หรือ​มี​ผู้​ออก​แบบ?