ตื่นเถิด! ฉบับที่ 1, 2020 | ทำอย่างไรให้หายเครียด?

ความเครียดกำลังเพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีหลายวิธีที่จะช่วยให้หายเครียด

คุณเครียดไหม?

มีหลายวิธีที่จะช่วยให้หายเครียดได้

ความเครียดมักเกิดจากอะไร?

มาดูสาเหตุบางอย่างที่ทำให้เครียดและดูว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร?

ความเครียดคืออะไร?

ความเครียดเป็นเรื่องปกติในชีวิต ดูว่าถ้าคุณเครียดมากเกินไปจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร?

วิธีรับมือกับความเครียด

ดูคำแนะนำบางเรื่องที่ใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยคุณให้รับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นหรือบางทีอาจจะช่วยลดความเครียดได้

ชีวิตที่ไม่เครียดเป็นจริงได้

เรากำจัดสิ่งที่ทำให้เครียดไม่ได้ทั้งหมด แต่พระยะโฮวาพระเจ้าทำได้

“ใจที่สงบทำให้สุขภาพดี”

ข้อความนี้มาจากคัมภีร์ไบเบิลที่สุภาษิต 14:30 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาในคัมภีร์ไบเบิลที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง