ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

การออกคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ ฉบับปรับปรุงภาษาสเปน

การออกคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ ฉบับปรับปรุงภาษาสเปน

ได้​มี​การ​ออก​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ​ฉบับ​ปรับ​ปรุง​ภาษา​สเปน