ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ใครจะปกป้องโลก?

ใครจะปกป้องโลก?

 หลาย​คน​เชื่อ​ว่า​มนุษย์​กำลัง​ทำลาย​โลก​และ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ที่​อยู่​บน​โลก​และ​พวก​เขา​กำลัง​เป็น​ห่วง​เรื่อง​นี้​มาก ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้าน​สิ่ง​แวด​ล้อม​บาง​คน​บอก​ไว้​ว่า​การ​กระทำ​ของ​มนุษย์​กำลัง​ทำ​ให้​สัตว์​หลาย​ชนิด​เสี่ยง​ที่​จะ​สูญ​พันธุ์ และ​ทำลาย​ความ​หลาก​หลาย​ทาง​ชีวภาพ​บน​โลก​อย่าง​ที่​ไม่​เคย​เป็น​มา​ก่อน

 มนุษย์​จะ​ทำลาย​โลก​จริง​ ๆ ​ไหม? หรือ​มนุษย์​จะ​สามารถ​อยู่​ร่วม​กับ​ธรรมชาติ​ได้​โดย​ที่​ไม่​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​อะไร?

มนุษย์​จะ​ทำ​สำเร็จ​ไหม?

 ผู้​เชี่ยวชาญ​หลาย​คน​เชื่อ​มั่น​ว่า​มนุษย์​สามารถ​ปก​ป้อง​โลก​และ​สามารถ​อยู่​ร่วม​กับ​ธรรมชาติ​อย่าง​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กัน​ได้ แต่​นัก​วิจัย​บาง​คน​บอก​ว่า​ถ้า​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น​ได้ ก็​ต้อง​มี​การ​เปลี่ยน​แปลง​ขนาน​ใหญ่​ใน​หลาย​ขอบ​เขต​และ​จะ​ต้อง​ทำ​พร้อม​ ๆ ​กัน การ​เปลี่ยน​แปลง​ที่​ว่า​ก็​อย่าง​เช่น

  •   ปรับ​ปรุง​วิธี​ดู​แล​การ​ใช้​ผืน​ดิน ป่า​ไม้ ที่​ลุ่ม​ชื้น​แฉะ และ​มหาสมุทร

  •   ปรับ​เปลี่ยน​วิธี​ทำ​การ​เกษตร​และ​การ​ใช้​พลัง​งาน

  •   ปรับ​เปลี่ยน​วิธี​การ​ผลิต​และ​การ​กระจาย​อาหาร​เข้า​สู่​ตลาด​เพื่อ​ที่​ผู้​คน​จะ​กิน​ผัก​ผลไม้​มาก​ขึ้น​และ​ลด​การ​กิน​เนื้อ​สัตว์​และ​ปลา ซึ่ง​จะ​ช่วย​ลด​การ​บริโภค​และ​ลด​อาหาร​เหลือ​ทิ้ง

  •   ยอม​รับ​ว่า​การ​มี​คุณภาพ​ชีวิต​ที่​ดี​ไม่​ได้​ขึ้น​อยู่​กับ​การ​มี​ทรัพย์​สมบัติ​มาก​ ๆ

 คุณ​คิด​ยัง​ไง? เรา​กำลัง​มอง​ตาม​ความ​เป็น​จริง​ไหม​ถ้า​จะ​หวัง​ให้​ภาค​รัฐ ภาค​ธุรกิจ และ​ทุก​ ๆ ​คน​ร่วม​มือ​กัน​อย่าง​เต็ม​ที่​เพื่อ​ทำ​ให้​โลก​นี้​ดี​ขึ้น? หรือ​คุณ​คิด​ว่า​เป็น​ไป​ไม่​ได้​เพราะ​มนุษย์​บาง​คน​มี​แต่​ความ​เห็น​แก่​ตัว โลภ และ​สนใจ​แค่​ความ​สุข​ตอน​นี้​เท่า​นั้น—2 ทิโมธี 3:1-5

ยัง​มี​ความ​หวัง

 คัมภีร์​ไบเบิล​รับรอง​กับ​เรา​ว่า​โลก​จะ​ไม่​ถูก​ทำลาย​และ​อธิบาย​ว่า​ลำพัง​แค่​ความ​พยายาม​ของ​มนุษย์​ที่​จะ​ปก​ป้อง​โลก​ยัง​ไม่​พอ คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​จำเป็น​ต้อง​มี​การ​เปลี่ยน​แปลง​จริง​ ๆ และ​ยัง​บอก​ด้วย​ว่า​การ​เปลี่ยน​แปลง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​ยัง​ไง

 ทำไม​แค่​ความ​พยายาม​ของ​มนุษย์​จึง​ช่วย​ปก​ป้อง​โลก​ไม่​ได้ พระ​ยะโฮวา aพระเจ้า​เป็น​ผู้​สร้าง​โลก และ​พระองค์​ก็​มอบหมาย​ให้​มนุษย์​ดู​แล​โลก (ปฐมกาล 1:28; 2:15) ทาง​เดียว​ที่​จะ​ทำ​หน้า​ที่​นี้​ได้​สำเร็จ​ก็​คือ พวก​เขา​ต้อง​ทำ​ตาม​การ​ชี้​นำ​ของ​พระเจ้า​ที่​เป็น​ผู้​สร้าง​และ​เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​ของ​พระองค์ (สุภาษิต 20:24) แต่​พวก​เขา​กลับ​ไม่​สนใจ​พระ​ยะโฮวา​และ​อยาก​ทำ​แต่​สิ่ง​ที่​ตัว​เอง​ต้องการ (ปัญญาจารย์ 7:29) ตาม​ความ​เป็น​จริง​แล้ว​พวก​เขา​ไม่​สามารถ​จะ​ทำ​แบบ​นี้​ได้​ด้วย​ตัว​เอง แม้​มนุษย์​จะ​ประสบ​ความ​สำเร็จ​อยู่​บ้าง แต่​มัน​ก็​ไม่​ใช่​ความ​สำเร็จ​ที่​แท้​จริง—สุภาษิต 21:30; เยเรมีย์ 10:23

 จะ​ต้อง​มี​การ​เปลี่ยน​แปลง ใน​อนาคต​พระเจ้า​จะ​ไม่​ยอม​ให้​มนุษย์​ทำลาย​โลก​อีก (วิวรณ์ 11:18) เนื่อง​จาก​รัฐบาล​ต่าง​ ๆ ​และ​มนุษย์​กำลัง​ทำลาย​โลก​นี้ พระองค์​ก็​เลย​จะ​ให้​มี​สิ่ง​ใหม่​เข้า​มา​แทน (วิวรณ์ 21:1) เลย​เป็น​เหตุ​ผล​ที่​พระ​ยะโฮวา​ประกาศ​ว่า “เรา​กำลัง​สร้าง​ทุก​สิ่ง​ขึ้น​ใหม่”—วิวรณ์ 21:5

 การ​เปลี่ยน​แปลง​จะ​เกิด​ขึ้น​ยัง​ไง? พระ​ยะโฮวา​จะ​ใช้​รัฐบาล​ของ​พระองค์​ใน​สวรรค์​มา​แทน​ที่​รัฐบาล​ต่าง​ ๆ ​ของ​มนุษย์ รัฐบาล​นี้​มี​พระ​เยซู​คริสต์​เป็น​กษัตริย์ และ​อีก​ไม่​นาน​จะ​ปกครอง​ทั่ว​ทั้ง​โลก—ดาเนียล 2:44; มัทธิว 6:10

 ใน​ตอน​นั้น รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​จะ​สอน​มนุษย์​ให้​ใช้​ชีวิต​ตาม​มาตรฐาน​ของ​พระองค์ เมื่อ​มนุษย์​รู้​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า​ผู้​สร้าง​และ​ทำ​ตาม​คำ​แนะ​นำ​ของ​พระองค์ พวก​เขา​ก็​จะ​อยู่​ร่วม​กับ​ธรรมชาติ​อย่าง​สงบ​สุข (อิสยาห์ 11:9) คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ให้​รู้​ว่า​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​จะ​ช่วย​ให้​มนุษย์​มี​คุณภาพ​ชีวิต​ที่​ยอด​เยี่ยม และ​เป็น​การ​ใช้​ชีวิต​แบบ​ที่​ไม่​ทำลาย​โลก รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​จะ​ทำ​สิ่ง​ต่าง​ ๆ ​ต่อ​ไป​นี้

 คุณ​มั่น​ใจ​ได้​ว่า​อีก​หน่อย​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้​สิ่ง​เหล่า​นี้​เกิด​ขึ้น​จริง สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่ม​เติม ดู​บทความ “รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​จะ​มา​ปกครอง​โลก​เมื่อ​ไร?

a ยะโฮวา​เป็น​ชื่อ​ของ​พระเจ้า—สดุดี 83:18