ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 98

พระคัมภีร์ พระเจ้าดลใจให้เขียนขึ้นมา

เลือกไฟล์เสียง
พระคัมภีร์ พระเจ้าดลใจให้เขียนขึ้นมา

(2 ทิโมธี 3:16, 17)

 1. 1. คำ​พระเจ้า ช่าง​สดใส สว่าง

  ส่อง​เปิด​ทาง ใน​โลก มืดมน

  ถ้า​ติด​ตาม คำ​พระเจ้า เบื้อง​บน

  ได้​อิสระ เมื่อ​ยึด ความ​จริง

 2. 2. ยาห์​ให้​คำ ที่​พระองค์ ดล​ใจ

  บอก​สิ่ง​ใด ที่​เรา ต้อง​ทำ

  คำ​ศักดิ์สิทธิ์ กระตุ้น​ใจ เตือน​ย้ำ

  ให้​คำ​สั่ง​สอน แก้ไข ให้​ดี

 3. 3. พระ​คัมภีร์ จาก​สวรรค์ ช่วย​เรา

  ให้​เข้าใจ ความ​รัก ของ​ยาห์

  เมื่อ​ใคร่ครวญ อ่าน​เสมอ จะ​พา

  ให้​อยู่​บน​ทาง ชีวิต เรื่อย​ไป

(ดู สด. 119:105; สภษ. 4:13 ด้วย)