ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 93

ขออวยพรเมื่อเราประชุมกัน

เลือกไฟล์เสียง
ขออวยพรเมื่อเราประชุมกัน

(ฮีบรู 10:24, 25)

 1. 1. โอ้​ยะโฮวา​เรา​มา​วิงวอน

  โปรด​อวยพร​เมื่อ​เรา​ประชุม

  ขอบคุณ​ช่วย​เรา​ได้​มา​พบ​กัน

  และ​ให้​พลัง​กับ​พวก​เรา

 2. 2. ช่วย​ดู​แล​การ​นมัสการ

  โปรด​ช่วย​สอน​ถ้อย​คำ​ของ​ยาห์

  ให้​เรา​ได้​ฝึก​ประกาศ​พูด​จา

  ช่วย​ให้​รัก​เต็ม​เปี่ยม​จิตใจ

 3. 3. พ่อ​ที่​รัก​ขอ​พร​เพื่อ​พวก​เรา

  เป็น​หนึ่ง​เดียว​รัก​กัน​น้อง​พี่

  การ​ประพฤติ​และ​คำ​พูด​ที่​ดี

  เป็น​การ​เชิดชู​เกียรติ​พระเจ้า