ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 85

ขอให้ต้อนรับกัน

เลือกไฟล์เสียง
ขอให้ต้อนรับกัน

(โรม 15:7)

 1. 1. ขอ​กล่าว​ต้อนรับ เหล่า​ผู้​ที่​มา​ประชุม

  เพื่อ​ฟัง​แนว​ทาง และ​ถ้อย​คำ​พระเจ้า

  พระองค์​เสนอ​ความ จริง​ให้​ชีวิต​เรา

  พวก​เรา​ขอบคุณ​พระเจ้า โดย​มา​ตาม ที่​เชื้อเชิญ

 2. 2. ขอ​ขอบคุณ​ยาห์ จัด​ให้​มี​ผู้​ดู​แล

  ที่​คอย​ต้อนรับ ให้​พวก​เรา​สุข​ใจ

  ขอ​ให้​เรา​รัก​พวก เขา​เหล่า​นี้​เรื่อย​ไป

  และ​เรา​อยาก​จะ​ต้อนรับ ไม่​ว่า​ใคร ที่​เรา​เจอ

 3. 3. ยาห์​ให้​คำ​เชิญ กับ​มนุษย์​เรา​ทุก​คน

  คน​ที่​จริง​ใจ เขา​จะ​พบ​ความ​จริง

  ยาห์​ให้​ลูก​ชาย​พา เรา​ไป​พบ​พระองค์

  ดัง​นั้น​ขอ​เรา​เปิด​ใจ ให้​กว้าง​เถิด ต้อนรับ​กัน