ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 79

สอนพวกเขาให้มีความเชื่อมั่นคง

เลือกไฟล์เสียง
สอนพวกเขาให้มีความเชื่อมั่นคง

(มัทธิว 28:19, 20)

 1. 1. สุข​แท้​จริง เมื่อ​เรา​สอน​ผู้​เป็น​แกะ

  แกะ​ของ​ยาห์ เติบโต​ขึ้น​มา

  ได้​เห็น​ยาห์ แสดง​วิธี​ชี้​นำ

  และ​เขา​ทำ ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ

  (ร้อง​รับ)

  โอ้​ยะโฮวา ขอ​ฟัง เสียง​เรา

  โปรด​ดู​แล​เขา ให้​เขา ก้าว​ไป

  ใน​นาม​พระ​คริสต์ ช่วย​เขา มั่น​ใจ

  ยึด​ใน​ความ​จริง ช่วย​เขา​ทุก​คน​ยืนหยัด มั่นคง

 2. 2. เรา​ตั้งใจ อธิษฐาน​ให้​ทุก​วัน

  เมื่อ​เขา​นั้น เจอ​การ​ทดสอบ

  เรา​ช่วย​กัน ดู​แล​สอน​ให้​เขา​แกร่ง

  เกิด​เรี่ยว​แรง ได้​พร​ต่าง​ต่าง

  (ร้อง​รับ)

  โอ้​ยะโฮวา ขอ​ฟัง เสียง​เรา

  โปรด​ดู​แล​เขา ให้​เขา ก้าว​ไป

  ใน​นาม​พระ​คริสต์ ช่วย​เขา มั่น​ใจ

  ยึด​ใน​ความ​จริง ช่วย​เขา​ทุก​คน​ยืนหยัด มั่นคง

 3. 3. อยาก​ขอ​พร ช่วย​เขา​ไว้​ใจ​พระองค์

  กับ​พระ​คริสต์ เยซู​ลูก​ชาย

  และ​เชื่อ​ฟัง อด​ทน​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ

  สู่​เส้น​ชัย ได้​ความ​ยินดี

  (ร้อง​รับ)

  โอ้​ยะโฮวา ขอ​ฟัง เสียง​เรา

  โปรด​ดู​แล​เขา ให้​เขา ก้าว​ไป

  ใน​นาม​พระ​คริสต์ ช่วย​เขา มั่น​ใจ

  ยึด​ใน​ความ​จริง ช่วย​เขา​ทุก​คน​ยืนหยัด มั่นคง