ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 66

ประกาศข่าวดี

เลือกไฟล์เสียง
ประกาศข่าวดี

(วิวรณ์ 14:6, 7)

 1. 1. เรื่อง​รัฐบาล พระเจ้า ถูก​ปิด เอา​ไว้ นาน​แล้ว

  บัด​นี้ ความ​จริง ด้วย​เรื่อง กษัตริย์ เปิด​เผย ยุค​นี้

  ด้วย​ยาห์ รัก​ความ ถูก​ต้อง ชอบธรรม เมตตา ปรานี

  จึง​ห่วง ผู้​คน ที่​บาป ได้​ทำ ให้​ทุกข์ ร้อน​ใจ

  พระเจ้า จึง​ตั้ง ลูก​ชาย ให้​มา ปกครอง โลก​นี้

  และ​รัฐบาล พระเจ้า จะ​มา​ตาม​เวลา ทันใด

  อีก​ทั้ง พระองค์ จัด​หา เจ้าสาว มา​ให้ ลูก​ชาย

  คน​ที่ เป็น​ดัง แกะ​ฝูง เล็ก​นั้น ได้​การ เชิดชู

 2. 2. ข่าว​ดี นี้​เรา ประกาศ มี​บอก เอา​ไว้ นาน​มา

  เมื่อ​ถึง เวลา พระ​ยะโฮวา จะ​เผย เรื่อง​นี้

  มี​ทูต สวรรค์ เคียง​ข้าง พวก​เรา ประกาศ ยินดี

  ช่วย​บอก เรื่อง​รัฐบาล พระเจ้า ตอน​นี้ ทุก​วัน

  เรา​ถือ ว่า​เป็น หน้า​ที่ เป็น​เกียรติ มาก​มาย แก่​เรา

  ให้​ชื่อ พระเจ้า เป็น​ที่ นับถือ​ซึ่ง​ควร​เป็น เช่น​นั้น

  เรา​ได้ รับ​เกียรติ เป็น​ถึง พยาน พระ​ยะโฮวา

  และ​ได้ ประกาศ ข่าว​ที่ จะ​อยู่ ตลอด เป็น​นิตย์