ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 63

เราเป็นพยานพระยะโฮวา

เลือกไฟล์เสียง
เราเป็นพยานพระยะโฮวา

(อิสยาห์ 43:10-12)

 1. 1. มนุษย์​แกะ​ปูน​ไม้​ไหว้​กัน

  แต่​พระเจ้า​แท้​เขา​ไม่​เอา

  พระองค์​เผย​อยู่​ทุก​คราว

  ว่า​มี​ฤทธิ์​ยิ่ง​ใหญ่

  พระเจ้า​อื่น​ล้วน​มอง​ไม่​เห็น

  อนาคต​จะ​เป็น​อย่าง​ไร

  ไม่​มี​หลักฐาน​พยาน​แต่​อย่าง​ใด

  ว่า​นี่​แหละ​ใช่​พระเจ้า​เที่ยง​แท้

  (ร้อง​รับ)

  เรา​ไป​บอก​ด้วย​ความ​กล้า​หาญ

  เรา​เป็น​พยาน​ยะโฮวา

  คำ​พยากรณ์​ต้อง​เกิด​ใน​ไม่​ช้า

  เหมือน​ที่​พระองค์​บอก​ทุก​คำ

 2.  2. ภูมิ​ใจ​ประกาศ​ชื่อ​พระเจ้า

  บอก​เรื่อง​ราว​ชื่อเสียง​พระองค์

  การ​ปกครอง​อัน​มั่นคง

  ประกาศ​ด้วย​ใจ​กล้า

  ช่วย​ผู้​อื่น​ให้​มา​เข้าใจ

  ให้​ยอม​รับ​ความ​จริง​จาก​ยาห์

  เขา​จะ​เข้มแข็ง​เสียง​ดัง​เพิ่ม​ขึ้น​มา

  บอก​ผ่าน​เพลง​นี้​เทิดทูน​พระเจ้า

  (ร้อง​รับ)

  เรา​ไป​บอก​ด้วย​ความ​กล้า​หาญ

  เรา​เป็น​พยาน​ยะโฮวา

  คำ​พยากรณ์​ต้อง​เกิด​ใน​ไม่​ช้า

  เหมือน​ที่​พระองค์​บอก​ทุก​คำ

 3. 3. ไป​ประกาศ​ชื่อ​ของ​พระเจ้า

  ทำ​ให้​ชื่อ​นี้​ได้​รับ​เกียรติ

  เตือน​คน​ชั่ว​อย่า​หยาม​เหยียด

  หมิ่น​ชื่อ​ยะโฮวา

  พระเจ้า​จะ​ยก​โทษ​ให้​เขา

  ถ้า​พวก​เขา​หวน​คืน​กลับ​มา

  เรา​สุข​ใน​ใจ​รับใช้​ยะโฮวา

  และ​ได้​ชีวิต​ตลอด​นิรันดร์

  (ร้อง​รับ)

  เรา​ไป​บอก​ด้วย​ความ​กล้า​หาญ

  เรา​เป็น​พยาน​ยะโฮวา

  คำ​พยากรณ์​ต้อง​เกิด​ใน​ไม่​ช้า

  เหมือน​ที่​พระองค์​บอก​ทุก​คำ