ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 43

คำอธิษฐานขอบคุณ

เลือกไฟล์เสียง
คำอธิษฐานขอบคุณ

(สดุดี 95:2)

 1. 1. เรา​มา​สรรเสริญ​ขอบคุณ​พระเจ้า​ยะโฮวา

  พวก​เรา​มา​อธิษฐาน​ด้วย​เต็ม​หัวใจ

  พวก​เรา​วางใจ​และ​จะ​รับใช้​พ่อ​เรื่อย​ไป

  เพราะ​รู้​พระองค์​ดู​แล​และ​รัก​พวก​เรา

  วัน​วัน​เรา​ทำ​ผิด​บาป​เพราะ​ว่า​ไม่​สมบูรณ์

  ขอ​พ่อ​เกื้อกูล​โดย​การ​ยก​โทษ​ให้​เรา

  ขอบคุณ​พระองค์​ที่​ไถ่​ช่วย​ชีวิต​พวก​เรา

  ขอบคุณ​ที่​รู้​ดี​ว่า​เรา​ไม่​สมบูรณ์

 2. 2. ขอบคุณ​พระองค์​ที่​ให้​ทั้ง​รัก​และ​เมตตา

  ขอบคุณ​ที่​ให้​เรา​มา​ใกล้​ชิด​พระองค์

  สอน​เรา​ให้​รู้​จัก​และ​ให้​รับใช้​พระองค์

  สอน​ให้​รัก​มั่นคง​ซื่อ​สัตย์​และ​ภักดี

  ขอบคุณ​พระองค์​ที่​ให้​พลัง​บริสุทธิ์

  ช่วย​ให้​พูด​คำ​พระองค์​ด้วย​ความ​กล้า​หาญ

  ขอ​ได้​รับใช้​อย่าง​อ่อนน้อม​ยินดี​ทุก​วัน

  ขอบคุณ​ที่​พ่อ​รัก​คน​ถ่อม​และ​เจียม​ตัว

(ดู สด. 65:2, 4, 11; ฟป. 4:6 ด้วย)