ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 32

มาอยู่ฝ่ายพระยะโฮวา

เลือกไฟล์เสียง
มาอยู่ฝ่ายพระยะโฮวา

(อพยพ 32:26)

 1. 1. เมื่อ​ก่อน​เรา​มัก​จะ​สับสน​เศร้า​ใน​ใจ

  พวก​เรา​เมา​มาย​ศาสนา​เท็จ​ไม่​สร่าง

  แล้ว​สุข​ใน​ใจ​เกิด​ทันใด​เพราะ​ได้​ฟัง

  เรื่อง​การ​ปกครอง​ของ​พระเจ้า

  (ร้อง​รับ)

  มา​อยู่​ฝ่าย​ยะโฮวา พา​ให้​เรา​สุข​ใจ

  ยาห์​ไม่​ยอม​ทิ้ง​เรา​ไป ให้​ก้าว​ตาม​พระองค์

  พูด​เรื่อง​ความ​สุข​เสรี บอก​ข่าว​ดี​ให้​รู้

  ยาห์​ให้​เยซู​ครอง​อยู่ นำ​ความ​สุข​รุ่งเรือง

 2. 2. เรา​อยู่​ฝ่าย​ยะโฮวา​เดิน​ข้าง​เคียง​กัน

  ประกาศ​เรื่อง​รัฐบาล​พระเจ้า​เถอะ​เรา

  นี่​ได้​เวลา​แต่​ละ​คน​ต้อง​เลือก​เอา

  ได้​เวลา​เลือก​ข้าง​พระเจ้า

  (ร้อง​รับ)

  มา​อยู่​ฝ่าย​ยะโฮวา พา​ให้​เรา​สุข​ใจ

  ยาห์​ไม่​ยอม​ทิ้ง​เรา​ไป ให้​ก้าว​ตาม​พระองค์

  พูด​เรื่อง​ความ​สุข​เสรี บอก​ข่าว​ดี​ให้​รู้

  ยาห์​ให้​เยซู​ครอง​อยู่ นำ​ความ​สุข​รุ่งเรือง

 3. 3. เรา​จะ​ไม่​กลัว​เมื่อ​ซาตาน​เล่น​งาน​เรา

  ยะโฮวา​เจ้า​ช่วย​เรา​ถ้า​เรา​วางใจ

  แม้​พวก​เรา​น้อย​แต่​พวก​เขา​นั้น​มาก​มาย

  พระเจ้า​ให้​พลัง​เรี่ยว​แรง

  (ร้อง​รับ)

  มา​อยู่​ฝ่าย​ยะโฮวา พา​ให้​เรา​สุข​ใจ

  ยาห์​ไม่​ยอม​ทิ้ง​เรา​ไป ให้​ก้าว​ตาม​พระองค์

  พูด​เรื่อง​ความ​สุข​เสรี บอก​ข่าว​ดี​ให้​รู้

  ยาห์​ให้​เยซู​ครอง​อยู่ นำ​ความ​สุข​รุ่งเรือง