ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 2

ยะโฮวาคือชื่อพระองค์

เลือกไฟล์เสียง
ยะโฮวาคือชื่อพระองค์

(สดุดี 83:18)

 1. 1. ชื่อ​ของ​พระเจ้า​เที่ยง​แท้

  พระเจ้า​ทุก​ยุค​ตลอด​กาล

  ผู้​สร้าง​ทั้ง​โลก​และ​สวรรค์

  ชื่อ​นั้น​คือ​ยะโฮวา

  พวก​เรา​ภูมิ​ใจ​เสมอ

  ได้​เป็น​คน​ของ​ยะโฮวา

  พวก​เรา​พา​กัน​ถวาย​เกียรติ

  ประกาศ​ให้​โลก​ได้​รู้

  (ร้อง​รับ)

  ยะโฮวา ยะโฮวา

  ไม่​มี​พระ​ใด​เท่า​เทียม

  ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ใคร​ใน​แผ่นดิน​นี้

  และ​ที่​สวรรค์​เบื้อง​บน

  มี​อำนาจ​สูง​สุด​แต่​ผู้​เดียว

  เป็น​สิ่ง​ที่​คน​ต้อง​รู้

  ยะโฮวา ยะโฮวา

  ชื่อ​นี้​คือ​ชื่อ​พระเจ้า​องค์​เดียว

 2.  2. ช่วย​เรา​ให้​เรา​ได้​เป็น

  ทุก​อย่าง​ที่​พระองค์​ต้องการ

  จะ​เป็น​ตาม​ที่​ตั้งใจ​นั้น

  ก็​สม​ชื่อ​ยะโฮวา

  และ​กรุณา​พวก​เรา

  ให้​เป็น​พยาน​ให้​พระองค์

  เหมือน​ชน​ที่​ใช้​ชื่อ​พระองค์

  ให้​เกียรติ​พวก​เรา​จริง​จริง

  (ร้อง​รับ)

  ยะโฮวา ยะโฮวา

  ไม่​มี​พระ​ใด​เท่า​เทียม

  ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ใคร​ใน​แผ่นดิน​นี้

  และ​ที่​สวรรค์​เบื้อง​บน

  มี​อำนาจ​สูง​สุด​แต่​ผู้​เดียว

  เป็น​สิ่ง​ที่​คน​ต้อง​รู้

  ยะโฮวา ยะโฮวา

  ชื่อ​นี้​คือ​ชื่อ​พระเจ้า​องค์​เดียว