ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 148

พระยะโฮวาช่วยให้พ้นภัย

เลือกไฟล์เสียง
พระยะโฮวาช่วยให้พ้นภัย

(2 ซามูเอล 22:1-8)

 1. 1. ยะโฮวา​ได้​พิสูจน์​ว่า​เป็น​พระเจ้า​เที่ยง​แท้

  โดย​ผล​งาน​อัน​ยิ่ง​ใหญ่ แผ่นดิน​ทะเล​ฟาก​ฟ้า

  ฝ่าย​พระ​เทียม​เท็จ​ไม่​มี​ทาง เทียม​เท่า​กับ​ยาห์

  เหล่า​ศัตรู ถึง​เวลา​ต้อง สาบสูญ

  (ร้อง​รับ)

  ยะโฮวา ช่วย​คน​ภักดี ซื่อ​สัตย์​พ้น​ภัย

  ผู้​รับใช้ เห็น​ยาห์ เป็น​หิน​ผา​ใหญ่​ยิ่ง​เข้มแข็ง

  ใจ​จึง​กล้า​แกร่ง เชื่อ​มั่น​ใน​พระองค์

  เรา​บอก ทุก​คน

  เรื่อง​ยะโฮวา ผู้​ช่วย​ให้​พ้น​ภัย

  เรา​ขอ เทิดทูน

 2.  2. เชือก​แห่ง​ความ​ตาย​แม้​กำลัง​จะ​มัด​ตัว​ฉัน​ไว้

  ‘ขอ​ยะโฮวา​ชู​ใจ ช่วย​ฉัน​มี​ความ​กล้า​หาญ’

  จาก​ที่​ประทับ​พระองค์​ฟัง ฉัน​อธิษฐาน

  ‘โปรด​ดู​แล ขอ​ช่วย​ฉัน​รอด ปลอด​ภัย’

  (ร้อง​รับ)

  ยะโฮวา ช่วย​คน​ภักดี ซื่อ​สัตย์​พ้น​ภัย

  ผู้​รับใช้ เห็น​ยาห์ เป็น​หิน​ผา​ใหญ่​ยิ่ง​เข้มแข็ง

  ใจ​จึง​กล้า​แกร่ง เชื่อ​มั่น​ใน​พระองค์

  เรา​บอก ทุก​คน

  เรื่อง​ยะโฮวา ผู้​ช่วย​ให้​พ้น​ภัย

  เรา​ขอ เทิดทูน

 3. 3. เสียง​ยาห์​ดุจ​ดัง​ฟ้า​ผ่า​น่า​เกรง​ขาม​จาก​สวรรค์

  คน​ชั่ว​ยืน​กลัว​ตัว​สั่น แต่​คน​พระองค์​สุข​ใจ

  และ​พระองค์​อยู่​พร้อม​จะ​เป็น ทุก​อย่าง​ดั่ง​ใจ

  อีก​ไม่​นาน เห็น​ทาง​พ้น​ภัย จาก​ยาห์

  (ร้อง​รับ)

  ยะโฮวา ช่วย​คน​ภักดี ซื่อ​สัตย์​พ้น​ภัย

  ผู้​รับใช้ เห็น​ยาห์ เป็น​หิน​ผา​ใหญ่​ยิ่ง​เข้มแข็ง

  ใจ​จึง​กล้า​แกร่ง เชื่อ​มั่น​ใน​พระองค์

  เรา​บอก ทุก​คน

  เรื่อง​ยะโฮวา ผู้​ช่วย​ให้​พ้น​ภัย

  เรา​ขอ เทิดทูน

(ดู สด. 18:1, 2; 144:1, 2 ด้วย)