ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 142

ยึดมั่นกับความหวัง

เลือกไฟล์เสียง
ยึดมั่นกับความหวัง

(ฮีบรู 6:18, 19)

 1. 1. คน​เรา​วน​เวียน ใน​ความ​มืด​มา​แล้ว​กี่​ร้อย​ปี

  มี​อะไร​ดี ใน​ที่​สุด​ก็​คว้า​เพียง​ลม

  ทาง​ของ​มนุษย์ ใน​ที่​สุด กลับ​ต้อง​เศร้า​ตรม

  บาป​ทำ​ให้​เขา ทุกข์​ระทม ล้ม​ตาย

  (ร้อง​รับ)

  เรา​มา​ร่วม​ร้อง ยะโฮวา ปกครอง​แล้ว

  กษัตริย์ เยซู​คริสต์ ท่าน​ช่วย​เรา ให้​เข้มแข็ง

  คน​เลว​ชั่ว​ช้า ใกล้​เวลา ถูก​ทำลาย

  พวก​เรา ให้​ความ​หวัง นี้​มั่นคง ตลอด​ไป

 2. 2. มี​การ​เตือน​ใจ ว่า​วัน​ใหญ่​ของ​พระเจ้า​ใกล้​มา

  เมื่อ​ถึง​วัน​นั้น ทุก​คน​จะ​ยอม​รับ​แน่นอน

  คน​ที่​เป็น​ทุกข์ จะ​ชื่น​ใจ และ​ได้​รับ​พร

  ร่วม​กัน​สรรเสริญ ร้อง​เป็น​เพลง ให้​ยาห์

  (ร้อง​รับ)

  เรา​มา​ร่วม​ร้อง ยะโฮวา ปกครอง​แล้ว

  กษัตริย์ เยซู​คริสต์ ท่าน​ช่วย​เรา ให้​เข้มแข็ง

  คน​เลว​ชั่ว​ช้า ใกล้​เวลา ถูก​ทำลาย

  พวก​เรา ให้​ความ​หวัง นี้​มั่นคง ตลอด​ไป