ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 133

นมัสการพระยะโฮวาตั้งแต่เด็ก

เลือกไฟล์เสียง
นมัสการพระยะโฮวาตั้งแต่เด็ก

(ปัญญาจารย์ 12:1)

 1. 1. เด็ก​ทั้ง​หลาย​ล้วน​มี​ค่า​ยิ่ง​ต่อ​พระเจ้า

  หนุ่ม​และ​สาว​ที่​ซื่อ​สัตย์​รับใช้​พระองค์

  ยะโฮวา​เอา​ใจ​ใส่​และ​รัก​ทุก​คน

  พระองค์​จะ​ให้​พร​หนุ่ม​สาว​ที่​เชื่อ​ฟัง

 2. 2. เรา​ควร​นับถือ​พ่อ​แม่​เรา​ซึ่ง​รัก​จริง

  และ​แสดง​ว่า​เรา​สำนึก​ใน​บุญคุณ

  คน​ทั้ง​หลาย​และ​ยะโฮวา​จะ​ชื่น​ใจ

  และ​เรา​จะ​ใกล้​ชิด​กับ​พระเจ้า​ของ​เรา

 3. 3. ควร​ระลึก​ถึง​ยาห์​เสมอ​เด็ก​ทุก​คน

  และ​เติบโต​ด้วย​ความ​รัก​แท้​ใน​ความ​จริง

  ยอม​อุทิศ​กาย​ใจ​ให้​ยาห์​หมด​ทุก​สิ่ง

  แล้ว​พระเจ้า​ของ​เรา​จะ​ชื่น​ใจ​ยินดี