ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 128

อดทนจนถึงที่สุด

เลือกไฟล์เสียง
อดทนจนถึงที่สุด

(มัทธิว 24:13)

 1. 1. ถ้อย​คำ​พระเจ้า​และ​คำ​สัญญา ช่วย​เรา​สู้​ทน​พากเพียร

  สิ่ง​ที่​เรา​รู้​เรา​รัก​เรา​เรียน นั้น​เป็น​ความ​จริง​ที่​แน่นอน

  เรา​ยึด​เอา​ความ​เชื่อ​อัน​ศักดิ์สิทธิ์ และ​คิด​ครวญ​ถึง​วัน​ใหญ่​นั้น

  การ​ทดสอบ​มา​เรา​นั้น​ไม่​หวั่น ภักดี​และ​มั่นคง​ต่อ​ยาห์

 2. 2. ให้​เรา​จด​จำ​ความ​รัก​เมื่อ​ก่อน ระวัง​ทำ​หล่น​หาย​ไป

  พวก​เรา​อาจ​ต้อง​ทน​ทุกข์​มาก​มาย ขอ​เรา​ยืนหยัด​ไม่​ถอน​ตัว

  ถูก​เขา​ทดสอบ​ล่อ​ใจ​เพียง​ใด อย่า​ให้​ใจ​สงสัย​หวาด​กลัว

  ยะโฮวา​คอย​ใกล้​ชิด​ไม่​ห่าง พระองค์​มี​ทาง​ออก​ให้​เรา

 3. 3. คน​ที่​อด​ทน​จน​ถึง​ที่​สุด เขา​จะ​รอด​และ​ได้​ชัย

  ชื่อ​เขา​จะ​ถูก​จารึก​ไว้​ใน หนังสือ​ราย​ชื่อ​คน​ภักดี

  ดัง​นั้น​ให้​ฝึก​หัวใจ​อด​ทน เรา​ทุก​คน​ควร​ทำ​อย่าง​นี้

  เปี่ยม​ล้น​ด้วย​ความ​สดชื่น​ยินดี รู้​ว่า​ยะโฮวา​ชอบ​ใจ