ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

 เพลง 119

เราต้องมีความเชื่อ

เลือกไฟล์เสียง
เราต้องมีความเชื่อ

(ฮีบรู 10:38, 39)

 1. 1. พระเจ้า บอก​ให้​รู้ ผ่าน​ผู้​พยากรณ์

  โดย​บอก ให้​มนุษย์ ต้อง​เชื่อ​ฟัง

  วัน​นี้ พระองค์​บอก ให้​ทุก คน​กลับ​ใจ

  ผ่าน​ทาง ลูก​ชาย ของ​พระองค์

  (ร้อง​รับ)

  พวก​เรา​มี​ความ​เชื่อ​อยู่​ใช่​ไหม?

  สร้าง​ความ​เชื่อ​เข้มแข็ง​ช่วย​เรา​ไว้

  เรา​ทำ​ตาม​ความ​เชื่อ​อยู่​ใช่​ไหม?

  ความ​เชื่อ​นี่​แหละ​จะ​ให้​ชีวิต​ยืน​ยาว

 2. 2. คำ​สั่ง ที่​พระ​คริสต์ สั่ง​ไว้ เรา​เชื่อ​ฟัง

  ประกาศ เรื่อง​พระ​คริสต์ ขึ้น​ปกครอง

  เรา​กล้า ที่​จะ​บอก ความ​หวัง นี้​ออก​ไป

  ข่าว​นี้ อย่า​มัว ปิด​เอา​ไว้

  (ร้อง​รับ)

  พวก​เรา​มี​ความ​เชื่อ​อยู่​ใช่​ไหม?

  สร้าง​ความ​เชื่อ​เข้มแข็ง​ช่วย​เรา​ไว้

  เรา​ทำ​ตาม​ความ​เชื่อ​อยู่​ใช่​ไหม?

  ความ​เชื่อ​นี่​แหละ​จะ​ให้​ชีวิต​ยืน​ยาว

 3. 3. ความ​เชื่อ ดั่ง​สมอ ปัก​ลึก และ​มั่นคง

  ไม่​ยอม ที่​จะ​ถอย กลัว​กลับ​ไป

  พระเจ้า ช่วย​ให้​เรา อด​ทน ถ้า​เชื่อใจ

  เรา​รู้ ความ​รอด ใกล้​เข้า​มา

  (ร้อง​รับ)

  พวก​เรา​มี​ความ​เชื่อ​อยู่​ใช่​ไหม?

  สร้าง​ความ​เชื่อ​เข้มแข็ง​ช่วย​เรา​ไว้

  เรา​ทำ​ตาม​ความ​เชื่อ​อยู่​ใช่​ไหม?

  ความ​เชื่อ​นี่​แหละ​จะ​ให้​ชีวิต​ยืน​ยาว