โมเสส​ยื่น​มือ​ออก​ไป​เพื่อ​ให้​ทะเล​แดง​แยก​ออก​จาก​กัน ชาว​อิสราเอล​และ​คน​อื่น ๆ ที่​มา​ด้วย​มอง​ดู​ด้วย​ความ​รู้สึก​ทึ่ง

ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม สิงหาคม 2020

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

บัญญัติ 10 ประการเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร?

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

มองชีวิตเหมือนที่พระยะโฮวามอง