ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม มีนาคม–เมษายน 2021

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

การตั้งค่ายของชาวอิสราเอลสอนอะไรเรา

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

วิธีที่พระยะโฮวานำประชาชนของพระองค์

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

ทำไมควรหลีกเลี่ยงนิสัยชอบบ่น?

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

ความเชื่อทำให้เรากล้าหาญ

สิ่งที่คุณจะนำไปใช้ในงานประกาศ

ใช้คำถาม

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

“เราจะดูแลเจ้าเอง”

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

รักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อถูกกดดัน

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

พระยะโฮวาเปลี่ยนการสาปแช่งเป็นการอวยพร

สิ่งที่คุณจะนำไปใช้ในงานประกาศ

ใช้ถ้อยคำของพระเจ้า

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

สำคัญไหมที่จะแตกต่างจากคนอื่น?

ชีวิตคริสเตียน

เลือกเพื่อนให้ดี

สิ่งที่คุณจะนำไปใช้ในงานประกาศ

ตัวอย่างวิธีพูดคุย