ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม มกราคม–กุมภาพันธ์ 2021

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

พระยะโฮวาแยกประชาชนของพระองค์ไว้ต่างหาก

ชีวิตคริสเตียน

ปกป้องชีวิตคู่ของคุณ

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

ต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับพรจากพระยะโฮวา?

ชีวิตคริสเตียน

เลือกรับใช้พระยะโฮวา

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

งานรับใช้ของคนในตระกูลเลวี

สิ่งที่คุณจะนำไปใช้ในการประกาศ

ตัวอย่างวิธีพูดคุย