เครื่อง​บูชา​ที่​เป็น​สัตว์​เป็น​ภาพ​ล่วง​หน้า​ถึง​เครื่อง​บูชา​ที่​สมบูรณ์​แบบ​ของ​พระ​เยซู

ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม พฤศจิกายน 2020

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

โมเสสทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระยะโฮวา

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

การแสดงความขอบคุณพระเจ้า