เบซาเลล​กับ​โอโฮลีอับ​ทำ​สิ่ง​ของ​เกี่ยว​กับ​เต็นท์​ศักดิ์สิทธิ์

ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม ตุลาคม 2020

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

พร้อมทำงานของพระยะโฮวา