โมเสส​กับ​อาโรน​ทำ​การ​อัศจรรย์​ต่อ​หน้า​ฟาโรห์

ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม กรกฎาคม 2020

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

ปัสกาสำคัญสำหรับคริสเตียน