ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

เอเสเคียล 15:1-8

ใจความสำคัญ

  • เยรูซาเล็ม​เป็น​ต้น​องุ่น​ที่​ไม่​มี​ประโยชน์ (1-8)

15  พระ​ยะโฮวา​ส่ง​ข่าว​มา​ถึง​ผม​อีก​ว่า  “ลูก​มนุษย์ ไม้​จาก​ต้น​องุ่น​จะ​เทียบ​กับ​ไม้​จาก​ต้น​ไม้​หรือ​กิ่ง​ไม้​อื่น​ใน​ป่า​ได้​หรือ?  เสา​จาก​ไม้​องุ่น​จะ​เอา​ไป​ทำ​อะไร​ได้​หรือ? ใคร​จะ​เอา​มัน​ไป​ทำ​หมุด​แขวน​ข้าวของ​ได้​หรือ?  มัน​ถูก​โยน​ลง​ใน​ไฟ​ให้​เป็น​เชื้อเพลิง และ​ไฟ​ก็​ไหม้​ปลาย​ทั้ง​สอง​ข้าง​และ​เผา​ตรง​กลาง​จน​เกรียม แล้ว​จะ​ใช้​มัน​ทำ​อะไร​ได้​อีก?  แม้​แต่​ตอน​ที่​ยัง​ไม่​ไหม้ มัน​ก็​ยัง​ใช้ทำ​อะไร​ไม่​ได้ แล้ว​พอ​มัน​ถูก​เผา​จน​เกรียม​มัน​จะ​มี​ประโยชน์​อะไร?”  “ดัง​นั้น พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่​สูง​สุด​บอก​ว่า ‘เรา​จะ​จัด​การ​กับ​คน​ที่​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​เหมือน​ที่​เรา​เอา​ไม้​องุ่น​ใน​ป่า​มา​ทำ​เป็น​เชื้อเพลิง+  เรา​ได้​ลง​โทษ​พวก​เขา และ​พวก​เขา​ก็​หนี​จาก​ไฟ​นั้น​ได้ แต่​ไฟ​จะ​เผา​พวก​เขา​อยู่​ดี แล้ว​พวก​เจ้า​จะ​ต้อง​รู้​ว่า​เรา​คือ​ยะโฮวา​เมื่อ​เรา​ลง​โทษ​พวก​เขา’”+  “‘เรา​จะ​ทำ​ให้​แผ่นดิน​นี้​ร้าง​เปล่า+เพราะ​พวก​เขา​ไม่​ซื่อ​สัตย์’+ พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่​สูง​สุด​บอก​ไว้​อย่าง​นี้”

เชิงอรรถ