ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

เอสรา 2:1-70

ใจความสำคัญ

  • ราย​ชื่อ​เชลย​ที่​เดิน​ทาง​กลับ (1-67)

    • คน​รับใช้​ใน​วิหาร (43-54)

    • ลูก​หลาน​คน​รับใช้​ของ​โซโลมอน (55-57)

  • ให้​ด้วย​ความ​สมัคร​ใจ​เพื่อ​สร้าง​วิหาร (68-70)

2  ต่อ​ไป​นี้​คือ​คน​ที่​เคย​อยู่​ใน​รัฐ​นั้น*ซึ่ง​ถูก​กษัตริย์​เนบูคัดเนสซาร์​แห่ง​บาบิโลน​จับ​ไป​เป็น​เชลย+ แล้ว​ตอน​หลัง​ถูก​ปล่อย​ตัว​กลับ​มา​ที่​กรุง​เยรูซาเล็ม​และ​ยูดาห์ ต่าง​คน​ต่าง​กลับ​มา​ที่​เมือง​ของ​ตัว​เอง+  พวก​เขา​มา​พร้อม​กับ​เศรุบบาเบล+ เยชูอา+ เนหะมีย์ เสไรอาห์ เรเอไลยาห์ โมร์เดคัย บิลชาน มิสปาร์ บิกวัย เรฮูม และ​บาอานาห์ ผู้​ชาย​ชาว​อิสราเอล​มี​จำนวน​ดัง​ต่อ​ไป​นี้+  ลูก​หลาน​ของ​ปาโรช 2,172 คน  ลูก​หลาน​ของ​เชฟาทิยาห์ 372 คน  ลูก​หลาน​ของ​อาราห์+ 775 คน  ลูก​หลาน​ของ​ปาหัทโมอับ+ ทาง​สาย​ของ​เยชูอา​และ​โยอาบ 2,812 คน  ลูก​หลาน​ของ​เอลาม+ 1,254 คน  ลูก​หลาน​ของ​ศัทธู+ 945 คน  ลูก​หลาน​ของ​ศักคัย 760 คน 10  ลูก​หลาน​ของ​บานี 642 คน 11  ลูก​หลาน​ของ​เบบัย 623 คน 12  ลูก​หลาน​ของ​อัสกาด 1,222 คน 13  ลูก​หลาน​ของ​อาโดนีคัม 666 คน 14  ลูก​หลาน​ของ​บิกวัย 2,056 คน 15  ลูก​หลาน​ของ​อาดีน 454 คน 16  ลูก​หลาน​ของ​อาเทอร์ ทาง​สาย​ของ​เฮเซคียาห์ 98 คน 17  ลูก​หลาน​ของ​เบไซ 323 คน 18  ลูก​หลาน​ของ​โยราห์ 112 คน 19  ลูก​หลาน​ของ​ฮาชูม+ 223 คน 20  ลูก​หลาน​ของ​กิบบาร์ 95 คน 21  ลูก​หลาน​ของ​ชาว​เบธเลเฮม 123 คน 22  ชาว​เนโทฟาห์ 56 คน 23  ชาว​อานาโธท+ 128 คน 24  ลูก​หลาน​ของ​ชาว​อัสมาเวท 42 คน 25  ลูก​หลาน​ของ​ชาว​คีริยาทเยอาริม ชาว​เคฟีราห์ และ​ชาว​เบเอโรท 743 คน 26  ลูก​หลาน​ของ​ชาว​รามาห์+และ​ชาว​เกบา+ 621 คน 27  ชาว​มิคมาส 122 คน 28  ชาว​เบธเอล​และ​ชาว​อัย+ 223 คน 29  ลูก​หลาน​ของ​ชาว​เนโบ+ 52 คน 30  ลูก​หลาน​ของ​ชาว​มักบีช 156 คน 31  ลูก​หลาน​ของ​เอลาม​อีก​คน​หนึ่ง 1,254 คน 32  ลูก​หลาน​ของ​ฮาริม 320 คน 33  ลูก​หลาน​ของ​ชาว​โลด ชาว​ฮาดิด และ​ชาว​โอโน 725 คน 34  ลูก​หลาน​ของ​ชาว​เยรีโค 345 คน 35  ลูก​หลาน​ของ​ชาว​เสนาอาห์ 3,630 คน 36  ปุโรหิต​มี​จำนวน​ดัง​ต่อ​ไป​นี้+ ลูก​หลาน​ของ​เยดายาห์+ ทาง​ครอบครัว​ของ​เยชูอา+ 973 คน 37  ลูก​หลาน​ของ​อิมเมอร์+ 1,052 คน 38  ลูก​หลาน​ของ​ปาชเฮอร์+ 1,247 คน 39  ลูก​หลาน​ของ​ฮาริม+ 1,017 คน 40  คน​เลวี​มี​จำนวน​ดัง​ต่อ​ไป​นี้+ ลูก​หลาน​ของ​โฮดาวิยาห์ ทาง​สาย​ของ​เยชูอา​และ​ขัดมีเอล+ 74 คน 41  นัก​ร้อง​มี​จำนวน​ดัง​ต่อ​ไป​นี้+ ลูก​หลาน​ของ​อาสาฟ+ 128 คน 42  ลูก​หลาน​ของ​คน​เฝ้า​ประตู​มี​จำนวน​ดัง​ต่อ​ไป​นี้+ ลูก​หลาน​ของ​ชัลลูม ลูกหลาน​ของ​อาเทอร์ ลูก​หลาน​ของ​ทัลโมน+ ลูก​หลาน​ของ​อักขูบ+ ลูก​หลาน​ของ​ฮาทิธา และ​ลูก​หลาน​ของ​โชบัย รวม​กัน​ทั้ง​หมด 139 คน 43  คน​รับใช้​ใน​วิหาร*+มี​ดัง​ต่อ​ไป​นี้ ลูก​หลาน​ของ​ศีหะ ลูก​หลาน​ของ​ฮาสูฟา ลูก​หลาน​ของ​ทับบาโอท 44  ลูก​หลาน​ของ​เคโรส ลูก​หลาน​ของ​สีอาฮา ลูก​หลาน​ของ​พาโดน 45  ลูก​หลาน​ของ​เลบานาห์ ลูก​หลาน​ของ​ฮากาบาห์ ลูก​หลาน​ของ​อักขูบ 46  ลูก​หลาน​ของ​ฮากาบ ลูก​หลาน​ของ​ชัลมัย ลูก​หลาน​ของ​ฮานัน 47  ลูก​หลาน​ของ​กิดเดล ลูก​หลาน​ของ​กาฮาร์ ลูก​หลาน​ของ​เรอายาห์ 48  ลูก​หลาน​ของ​เรซีน ลูก​หลาน​ของ​เนโคดา ลูก​หลาน​ของ​กัสซาม 49  ลูก​หลาน​ของ​อุสซา ลูก​หลาน​ของ​ปาเสอาห์ ลูก​หลาน​ของ​เบสัย 50  ลูก​หลาน​ของ​อัสนาห์ ลูก​หลาน​ของ​เมอูนิม ลูก​หลาน​ของ​เนฟิสิม 51  ลูก​หลาน​ของ​บัคบูค ลูก​หลาน​ของ​ฮาคูฟา ลูก​หลาน​ของ​ฮาร์ฮูร์ 52  ลูก​หลาน​ของ​บัสลูท ลูก​หลาน​ของ​เมหิดา ลูก​หลาน​ของ​ฮาร์ชา 53  ลูก​หลาน​ของ​บาร์โขส ลูก​หลาน​ของ​สิเสรา ลูก​หลาน​ของ​เทมาห์ 54  ลูก​หลาน​ของ​เนซิยาห์ และ​ลูก​หลาน​ของ​ฮาทิฟา 55  ลูก​หลาน​คน​รับใช้​ของ​โซโลมอน​มี​ดัง​ต่อ​ไป​นี้ ลูก​หลาน​ของ​โสทัย ลูก​หลาน​ของ​โสเฟเรท ลูก​หลาน​ของ​เปรุดา+ 56  ลูก​หลาน​ของ​ยาอาลาห์ ลูก​หลาน​ของ​ดาร์โคน ลูก​หลาน​ของ​กิดเดล 57  ลูก​หลาน​ของ​เชฟาทิยาห์ ลูก​หลาน​ของ​ฮัทธิล ลูก​หลาน​ของ​โปเคเรทหัสเซบาอิม และ​ลูก​หลาน​ของ​อามี 58  คน​รับใช้​ใน​วิหาร*และ​ลูก​หลาน​คน​รับใช้​ของ​โซโลมอน มี​ทั้ง​หมด 392 คน 59  ส่วน​คน​ที่​มา​จาก​เทลเมลาห์ เทลฮาร์ชา เครูบ อัดโดน และ​อิมเมอร์ ที่​ไม่​สามารถ​พิสูจน์​ได้​ว่า​เป็น​คน​ตระกูล​ไหน​หรือ​มี​เชื้อ​สาย​เป็น​ชาว​อิสราเอล​หรือ​ไม่ มี​ดัง​ต่อ​ไป​นี้+ 60  ลูก​หลาน​ของ​เดไลยาห์ ลูก​หลาน​ของ​โทบีอาห์ และ​ลูก​หลาน​ของ​เนโคดา จำนวน 652 คน 61  ส่วน​ลูก​หลาน​ของ​ปุโรหิต​คือ ลูก​หลาน​ของ​ฮาบายาห์ ลูก​หลาน​ของ​ฮักโขส+ ลูก​หลาน​ของ​บาร์ซิลลัย ที่​เขา​ได้​ชื่อ​ว่า​บาร์ซิลลัย​เพราะ​เขา​ไป​แต่งงาน​กับ​ลูก​สาว​ของ​บาร์ซิลลัย+คน​กิเลอาด 62  คน​ทั้ง​หมด​นี้​ค้น​หา​ชื่อ​ใน​ทะเบียน​เพื่อ​พิสูจน์​เชื้อ​สาย​แต่​ไม่​พบ จึง​ถือ​ว่า​พวก​เขา​ไม่​มี​คุณสมบัติ​เป็น​ปุโรหิต*+ 63  ผู้​ว่า​ราชการ*จึง​บอก​ว่า​พวก​เขา​จะ​กิน​อาหาร​ส่วน​ที่​บริสุทธิ์ยิ่ง+ไม่​ได้​จน​กว่า​จะ​มี​ปุโรหิต​ที่​ถาม​เรื่อง​นี้​โดย​ทาง​อูริม​และ​ทูมมิม+ก่อน 64  ผู้​คน​ทั้ง​หมด​มี​จำนวน 42,360 คน+ 65  ซึ่ง​ไม่​รวม​ทาส​ชาย​หญิง​อีก 7,337 คน และ​ยัง​มี​นัก​ร้อง​ชาย​หญิง​อีก 200 คน 66  พวก​เขา​มี​ม้า 736 ตัว มี​ล่อ 245 ตัว 67  มี​อูฐ 435 ตัว และ​มี​ลา 6,720 ตัว 68  ตอน​ที่​พวก​เขา​มา​ถึง​วิหาร​ของ​พระ​ยะโฮวา​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม บาง​คน​ที่​เป็น​หัวหน้า​วงศ์​ตระกูล​ได้​ให้​สิ่ง​ต่าง ๆ ด้วย​ความ​สมัคร​ใจ+เพื่อ​สร้าง​วิหาร​ของ​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​ขึ้น​ใหม่​ตรง​ที่​เดิม+ 69  พวก​เขา​ให้​ตาม​กำลัง​ของ​ตัว​เอง​เพื่อ​สนับสนุน​โครงการ​ก่อ​สร้าง​ใน​ครั้ง​นี้ พวก​เขา​ให้ 61,000 ดรัคมา​ทองคำ* เงิน 5,000 มินา*+ และ​ชุด​สำหรับ​ปุโรหิต​อีก 100 ชุด 70  แล้ว​ปุโรหิต คน​เลวี ประชาชน​จำนวน​หนึ่ง นัก​ร้อง คน​เฝ้า​ประตู และ​คน​รับใช้​ใน​วิหาร* ก็​เข้า​มา​อยู่​ใน​เมือง​ของ​ตัว​เอง และ​ชาว​อิสราเอล​ที่​เหลือ​อยู่*ก็​เข้า​มา​อยู่​ใน​เมือง​ของ​ตัว​เอง​ด้วย​เหมือน​กัน+

เชิงอรรถ

อาจ​หมาย​ถึง​รัฐ​บาบิโลน​หรือ​รัฐ​ยูดาห์
หรือ “นะธีนิม” แปล​ตรง​ตัว​ว่า “คน​ที่​ถูก​มอบ​ไว้”
หรือ “นะธีนิม” แปล​ตรง​ตัว​ว่า “คน​ที่​ถูก​มอบ​ไว้”
หรือ “ไม่​ถูก​รวม​อยู่​ใน​กลุ่ม​ปุโรหิต​เพราะ​ถือ​ว่า​ไม่​สะอาด”
หรือ “ทีร์ชาทา” เป็น​ตำแหน่ง​ผู้​ว่า​ราชการ​รัฐ​ของ​เปอร์เซีย
512.4 กก. (เหรียญ​ดรัคมา​ทองคำ​มี​ค่า​เท่า​กับ​เหรียญ​ดาริค​ทองคำ​ของ​เปอร์เซีย ไม่​ใช่​ดรัคมา​ใน​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​กรีก) ดู​ภาค​ผนวก ข​14
หรือ “นะธีนิม” แปล​ตรง​ตัว​ว่า “คน​ที่​ถูก​มอบ​ไว้”
แปล​ตรง​ตัว​ว่า “ชาว​อิสราเอล​ทั้ง​หมด”