ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่

ลักษณะของคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ ซึ่งแปลอย่างถูกต้องและอ่านเข้าใจง่าย

มารู้จักคำสอนของพระเจ้า

ได้คำตอบจากคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับคำถามสำคัญ 20 ข้อ

คำนำคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่

จดหมายจากคณะกรรมการการแปลคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

ฉบับแปลโลกใหม่ เป็นคัมภีร์ไบเบิลฉบับที่แปลอย่างถูกต้องและอ่านเข้าใจง่าย

ตารางรายชื่อหนังสือในคัมภีร์ไบเบิล

ตารางนี้มีรายชื่อหนังสือทั้งหมดของคัมภีร์ไบเบิลและมีข้อมูลที่มีประโยชน์ เช่น ผู้เขียน สถานที่เขียน และเวลาที่เขียนเสร็จ

ตัวย่อที่ใช้ในเชิงอรรถ

นี่เป็นรายการตัวย่อที่ใช้ในฉบับแปลโลกใหม่ และความหมาย

ดัชนีคำศัพท์ในคัมภีร์ไบเบิล

คำศัพท์และสำนวนในคัมภีร์ไบเบิลและข้อคัมภีร์ที่มีคำเหล่านั้นอยู่

ส่วนอธิบายศัพท์ในคัมภีร์ไบเบิล

รายการคำศัพท์และสำนวนพิเศษในคัมภีร์ไบเบิลและความหมาย

ภาคผนวก ก ของฉบับแปลโลกใหม่

ในส่วนนี้ เชิญดูว่าทำไมคุณจึงมั่นใจในฉบับแปลโลกใหม่ ได้

ภาคผนวก ข ของฉบับแปลโลกใหม่

ในส่วนนี้ จะมีแผนที่ แผนภูมิ และรูปภาพที่จะช่วยให้คุณเข้าใจคัมภีร์ไบเบิลมากขึ้น