ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

3 ยอห์น 1:1-14

 ข้าพเจ้าผู้อาวุโส เขียนถึงเกอุสเพื่อนรัก ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักอย่างแท้จริง.  เพื่อนรัก ข้าพเจ้าทูลอธิษฐานขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งและมีสุขภาพดีเช่นเคย.  ด้วยว่าข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งเมื่อพวกพี่น้องมาเล่าให้ฟังว่าท่านยึดมั่นในความจริง อย่างที่ข้าพเจ้าก็รู้ว่าท่านดำเนินชีวิตตามความจริงอยู่แล้ว.  ไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งกว่าที่ได้ยินว่าลูก ๆ ของข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามความจริง.  เพื่อนรัก ท่านเป็นคนซื่อสัตย์ที่ทำสิ่งต่าง ๆ ให้พี่น้องทั้ง ๆ ที่ไม่รู้จัก.  พวกเขาเป็นพยานยืนยันเรื่องความรักของท่านต่อหน้าประชาคม. ขอให้ท่านดูแลการเดินทางของพี่น้องเหล่านี้อย่างที่พระเจ้าเห็นว่าพวกเขาควรได้รับ.  ด้วยว่าพวกเขาเดินทางเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเจ้าโดยไม่รับเอาสิ่งใดจากชนต่างชาติ.  เราจึงควรต้อนรับคนเหล่านี้ด้วยใจอารี เพื่อว่าเราจะเป็นเพื่อนร่วมงานในความจริงด้วยกัน.  ข้าพเจ้าเคยเขียนจดหมายถึงประชาคม แต่ดิโอเตรเฟสซึ่งอยากเป็นใหญ่ในหมู่พี่น้องไม่ยอมรับฟัง. 10  ด้วยเหตุนี้ ถ้าข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะรื้อฟื้นเรื่องที่เขาทำ ที่เอาเราไปพูดเสีย ๆ หาย ๆ. เท่านี้ยังไม่พอ เขาเองไม่ต้อนรับพี่น้อง แล้วยังพยายามขัดขวางคนที่อยากต้อนรับและพยายามขับไล่ออกจากประชาคม. 11  เพื่อนรัก จงทำตามตัวอย่างที่ดี ไม่ใช่ตัวอย่างที่ไม่ดี. ผู้ที่ทำดีก็อยู่ฝ่ายพระเจ้า. ผู้ที่ทำชั่วก็ไม่เคยเห็นพระเจ้า. 12  ทุกคนพูดถึงเดเมตริอุสในทางดี และก็เป็นเช่นนั้นจริง. เราเองก็พูดถึงเขาอย่างนั้นด้วย และท่านรู้ว่าที่เราพูดนั้นเป็นความจริง. 13  ข้าพเจ้ามีหลายเรื่องจะเขียนถึงท่าน แต่ไม่อยากใช้น้ำหมึกกับปากกาเขียน. 14  ข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านโดยเร็ว และจะได้พูดกับท่านเอง. ขอให้ท่านมีสันติสุข. เพื่อน ๆ ฝากความคิดถึงมายังท่าน. ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังเพื่อน ๆ แต่ละคนด้วย.

เชิงอรรถ