ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

2 ทิโมธี 3:1-17

3  แต่จงรู้ว่าในสมัยสุดท้ายจะเกิดวิกฤตกาลซึ่งยากจะรับมือได้.  เพราะว่าคนจะรักตัวเอง รักเงิน อวดดี เย่อหยิ่ง หมิ่นประมาท ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ไม่ภักดี  ไม่มีความรักใคร่ตามธรรมชาติ* ไม่ยอมประนีประนอม เป็นคนใส่ร้าย ไม่มีการควบคุมตนเอง ดุร้าย ไม่รักความดี  เป็นคนทรยศ หัวดื้อ ทะนงตัว เป็นคนรักการสนุกสนานแทนที่จะรักพระเจ้า  เลื่อมใสพระเจ้าแต่เปลือกนอกแต่ไม่ดำเนินชีวิตอย่างคนที่ถูกกระตุ้นจากพลังของความเลื่อมใสพระเจ้า. จงหันหนีเสียจากคนเหล่านี้.  เพราะจากคนเหล่านี้ มีคนที่หาทางตีสนิทกับคนในบ้านอย่างแนบเนียนและทำให้หญิงอ่อนแอที่เพียบด้วยบาปตกเป็นเหยื่อ คือหญิงที่ถูกชักนำด้วยตัณหาหลายอย่าง  ผู้ซึ่งเรียนอยู่เสมอแต่ก็ไม่อาจได้รับความรู้ถ่องแท้เรื่องความจริงได้เลย.  คนเหล่านี้ต่อต้านความจริงอย่างที่ยันเนสกับยัมเบรสต่อต้านโมเซ พวกเขาเป็นคนใจทรามอย่างยิ่ง พระเจ้าจึงไม่ทรงยอมรับว่าพวกเขาเป็นผู้มีความเชื่อ.  พวกเขาจะไปไม่ถึงไหน เพราะความเสียสติของพวกเขาจะปรากฏชัดแก่ทุกคนเหมือนความเสียสติของสองคนนั้น. 10  แต่ท่านได้ทำตามคำสอนของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี และได้เลียนแบบข้าพเจ้าเป็นอย่างดีในด้านวิถีชีวิต จุดมุ่งหมาย ความเชื่อ ความอดกลั้นไว้นาน ความรัก ความเพียรอดทน 11  การถูกข่มเหง การทนทุกข์ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในเมืองอันทิโอก เมืองอิโกนิอัน เมืองลิสตรา การข่มเหงต่าง ๆ นานาที่ข้าพเจ้าได้ทนเอา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดจากสิ่งทั้งปวงนั้น. 12  ที่จริง ทุกคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตด้วยความเลื่อมใสพระเจ้าในฐานะสาวกพระคริสต์เยซูจะถูกข่มเหงด้วย. 13  แต่คนชั่วและคนหลอกลวงจะกำเริบชั่วร้ายยิ่งขึ้น ทั้งชักนำคนอื่นให้หลงและพวกเขาก็ถูกชักนำให้หลง. 14  แต่ท่านจงทำตามสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และสิ่งที่ท่านได้รับการช่วยให้เชื่อมั่นว่าเป็นความจริงต่อ ๆ ไป เพราะท่านรู้ว่าท่านเรียนจากใคร 15  และท่านรู้จักหนังสือบริสุทธิ์ตั้งแต่เป็นทารก ซึ่งสามารถทำให้ท่านมีปัญญาที่จะทำให้ได้รับความรอดโดยความเชื่อในพระคริสต์เยซู. 16  พระคัมภีร์ทุกตอนมีขึ้นโดยการดลใจจากพระเจ้าและมีประโยชน์เพื่อการสอน การว่ากล่าว การจัดการเรื่องราวให้ถูกต้อง การตีสอนด้วยความชอบธรรม 17  เพื่อคนของพระเจ้าจะมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง.

เชิงอรรถ

หรือ “ไม่รักญาติพี่น้อง.”