ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

1 โครินธ์ 16:1-24

16  ในเรื่องการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหล่าผู้บริสุทธิ์นั้น ข้าพเจ้าได้สั่งประชาคมต่าง ๆ ที่แคว้นกาลาเทียไว้อย่างไร ก็ให้พวกท่านทำอย่างนั้นเหมือนกัน.  ทุกวันต้นสัปดาห์ ให้พวกท่านแต่ละครอบครัวกันเงินไว้บ้างตามที่มี เพื่อจะไม่ต้องรวบรวมเงินบริจาคกันในตอนที่ข้าพเจ้ามา.  เมื่อข้าพเจ้ามาแล้ว ข้าพเจ้าจะใช้คนที่มีหนังสือรับรองจากพวกท่านให้นำของที่พวกท่านกรุณาบริจาคไปยังกรุงเยรูซาเลม.  แต่ถ้าเห็นว่าข้าพเจ้าควรไปด้วย พวกเขาก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า.  เมื่อข้าพเจ้าผ่านแคว้นมาซิโดเนียมาแล้วก็จะมาหาพวกท่าน เพราะข้าพเจ้าจะเดินทางผ่านแคว้นมาซิโดเนีย  แล้วข้าพเจ้าอาจพักอยู่กับพวกท่านสักระยะหนึ่งและอาจอยู่จนสิ้นฤดูหนาว แล้วเมื่อข้าพเจ้าจะไปที่ไหน พวกท่านจะได้ไปส่งข้าพเจ้าสักช่วงหนึ่ง.  เพราะข้าพเจ้าไม่ต้องการแค่ผ่านมาพบพวกท่านเท่านั้น แต่อยากจะอยู่กับพวกท่านสักระยะหนึ่งถ้าพระยะโฮวาจะทรงโปรด.  แต่ข้าพเจ้าจะอยู่ในเมืองเอเฟโซส์จนถึงเทศกาลเพนเทคอสต์*  ด้วยว่าโอกาส*จะได้ทำงานเปิดกว้างให้ข้าพเจ้าแล้ว แต่ก็มีผู้ต่อต้านมากมายด้วย. 10  ถ้าติโมเธียวมา จงช่วยทำให้เขาหายกังวลเมื่ออยู่กับพวกท่าน เพราะเขาทำงานของพระยะโฮวาเหมือนข้าพเจ้า. 11  ฉะนั้น อย่าให้ใครดูหมิ่นเขา. จงไปส่งเขาสักช่วงหนึ่ง เขาจะได้ไปหาข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ากับพวกพี่น้องรอเขาอยู่. 12  ส่วนอะโปลโลสพี่น้องของเรานั้น ข้าพเจ้าคะยั้นคะยอเขาให้มาหาพวกท่านพร้อมกับพวกพี่น้อง แต่เขาไม่อยากมาคราวนี้ เมื่อมีโอกาสเขาจึงจะมา. 13  จงตื่นอยู่ จงมีความเชื่อที่มั่นคง จงปฏิบัติอย่างลูกผู้ชาย จงเข้มแข็ง. 14  ท่านทั้งหลายจงทำทุกสิ่งด้วยความรัก. 15  พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน พวกท่านก็รู้ว่าสเตฟานัสกับคนในบ้านเขาเป็นผลแรกในแคว้นอะคายะและพวกเขาเสนอตัวรับใช้เหล่าผู้บริสุทธิ์. 16  ขอให้พวกท่านยอมเชื่อฟังคนเช่นนี้และทุกคนที่ร่วมมือกันทำงานหนัก. 17  ข้าพเจ้ายินดีที่สเตฟานัส ฟอร์ทูนาทุส และอะคาอิคุสมา เพราะการที่พวกเขามาเป็นการชดเชยที่พวกท่านไม่อยู่ที่นี่. 18  พวกเขาทำให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายชื่นใจ ฉะนั้น พวกท่านจงนับถือและขอบคุณคนแบบนี้. 19  ประชาคมต่าง ๆ ในแคว้นเอเชียฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลาย. อะคีลัสและปริสกากับประชาคมซึ่งอยู่ในบ้านพวกเขาก็ฝากความรักอันอบอุ่นแบบคริสเตียนมายังพวกท่านด้วย. 20  พี่น้องทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลาย. ขอให้พวกท่านทักทายกันด้วยการจูบอย่างบริสุทธิ์ใจ. 21  ข้าพเจ้าเปาโลเขียนคำทักทายนี้ด้วยลายมือข้าพเจ้าเอง. 22  ถ้าใครไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้คนนั้นถูกแช่งสาป. ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกข้าพเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด! 23  ขอให้พระกรุณาอันใหญ่หลวงของพระเยซูเจ้าจงมีแก่ท่านทั้งหลาย. 24  ข้าพเจ้ารักพวกท่านทุกคนซึ่งเป็นสาวกพระคริสต์เยซู.

เชิงอรรถ

ดูเชิงอรรถของ กิจ 2:1.
คำแปลตรงตัวคือ “ประตูใหญ่.”